Van Zinnicq Bergmann Advocaten
Van Zinnicq Bergmann Advocaten
headerfoto3

Algemeen voor ondernemers

Als ondernemer krijgt u wel eens te maken met juridische vragen, ook buiten de specifieke gebieden van het arbeidsrecht, huurrecht en intellectuele eigendomsrecht. Het gaat daarbij vooral om overeenkomsten en contracten. Wij kunnen u adviseren en bijstaan bij het aangaan en opstellen van contracten, maar natuurlijk ook als er over de uitvoering van de afspraken problemen ontstaan en een overeenkomst bijvoorbeeld moet worden beëindigd.

Overeenkomsten - algemeen

Als ondernemer maakt u voortdurend afspraken met anderen en daarmee sluit u dus overeenkomsten. Denk daarbij aan de koop en verkoop van waren, de levering van uw diensten, het uitbesteden of aanvaarden van een opdracht, het aangaan van een samenwerking etc. Lees meer...

Algemene voorwaarden

Van Zinnicq Bergmann Advocaten kan u bijstaan in het opstellen van algemene voorwaarden, maar ook als u advies nodig heeft over de gebondenheid aan algemene voorwaarden, vernietiging van algemene voorwaarden of specifieke bedingen daaruit. Lees meer...

Beslag

Als u – als ondernemer of particulier – iets te vorderen heeft van een andere partij kan het in sommige gevallen handig zijn om beslag te laten leggen op vermogensbestanddelen van die debiteur. Dat kan op voorwerpen of gelden. Lees meer...

Incasso

Het komt vaak voor dat een partij uw vorderingen weliswaar niet betwist, maar toch niet overgaat tot betaling. Bij het incasseren van deze onbetwiste vorderingen staat Van Zinnicq Bergmann Advocaten u ook bij. Lees meer...

Bedrijfsovernames MKB

Bent u voornemens of bezig om uw bedrijf over te dragen, geheel met aandelen, danwel een enkele activa/passiva overdracht of overdracht van een deel van de activiteiten, dan is het ook zinvol u juridisch te laten bijstaan en niet enkel de notaris en/of de accountant de werkzaamheden te laten verrichten. Lees meer...

Koopovereenkomsten

Een koopovereenkomst is een overeenkomst waarbij de verkoper zich verbindt een zaak te geven (het overdragen van het eigendom) en koper zich verbindt daarvoor een koopprijs te betalen. Van Zinnicq Bergmann Advocaten kan u adviseren en bijstaan bij het aangaan van een koopovereenkomst of de nakoming daarvan en alle problemen die zich daarbij kunnen voordoen. Lees meer...

Zakelijke contracten

Als ondernemer maakt u voortdurend afspraken met anderen en daarmee sluit u dus overeenkomsten. Hoewel mondelinge overeenkomsten ook geldige overeenkomsten zijn, is het daarbij raadzaam die overeenkomsten op papier te zetten. Lees meer...

Samenwerkingsovereenkomsten

Als ondernemer is het soms verstandig of noodzakelijk een samenwerking aan te gaan met andere ondernemers. Van Zinnicq Bergmann Advocaten denkt met u mee over verschillende aspecten waarover afspraken moeten worden gemaakt. Lees meer...

Geheimhoudingsovereenkomsten

Als u als ondernemer een goed idee of plan hebt en u daarvoor gesprekken moet aangaan voor eventuele samenwerking met andere, is het verstandig vooraf te overwegen of een zogenoemde geheimhoudingsverklaring voor het aangaan van zo’n gesprek zou moeten worden afgesloten. Lees meer...

Ontvang onze gratis juridische tips

Contact

Peperstraat 8
5211 KM  's-Hertogenbosch

Route plannen »

Telefoon 073 - 61 32 318
Fax 073 - 61 41 581
E-mail

Postadres

Postbus 1332
5200 BJ  's-Hertogenbosch