Van Zinnicq Bergmann Advocaten
Van Zinnicq Bergmann Advocaten
headerfoto8

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht regelt de (rechts)verhoudingen tussen werkgever en werknemer, vaak ook na beëindiging van de daadwerkelijke rechtsverhouding. Daarbij is het dan de vraag wat een werkgever of werknemer wel of niet mag in die verhouding. Bijvoorbeeld: mag een werknemer in strijd met een concurrentiebeding toch bij een concurrent gaan werken? Of: mag een werknemer informatie over zijn werkgever op bijvoorbeeld Facebook zetten?

Arbeidsovereenkomsten

Er zijn naast de gewone wel bekende arbeidsovereenkomsten (dienstverband van een werknemer bij een werkgever) ook andersoortige overeenkomsten, zoals een oproep-, uitzend- of detacheringovereenkomst. Lees meer...

Ontslagrecht

Wanneer mag een werknemer wel of niet ontslagen worden en aan welke voorwaarden moet bijvoorbeeld worden voldaan bij ontslag? En welke procedure moet dan gevolgd worden? Lees meer...

Zieke werknemer

Ziekte van een werknemer, met name langdurige ziekte, is een vervelende situatie. Allereerst natuurlijk voor de zieke werknemer zelf, maar ook zeker voor zijn werkgever. Beiden hebben in dat geval verplichtingen ten aanzien van re-integratie. Lees meer...

Uitkeringen

Er bestaat een groot aantal uitkeringen. Denk maar eens aan een WW-uitkering voor de werknemer die te maken krijgt met een ontslag. Of bijvoorbeeld een zieke werknemer die voor een gedeelte van zijn inkomen aanspraak kan maken op een WIA-uitkering. Lees meer...

Concurrentie-, relatie- en/of geheimhoudingsbeding

In arbeidsovereenkomsten worden vaak concurrentie-, relatie- en/of geheimhoudingsbedingen opgenomen. Wat is mogelijk en wat is de precieze impact van het aangaan van zo’n beding? Lees meer...

Arbeidscontracten en/of bedrijfsreglementen

Als u advies of bijstand nodig heeft bij het opstellen van arbeidscontracten en/of bedrijfsreglementen, kunt u uiteraard terecht bij Van Zinnicq Bergmann advocaten. Lees meer...

Onderwijsrecht

In het onderwijsrecht moet onderscheid worden gemaakt tussen openbaar en bijzonder onderwijs. Docenten in het openbaar onderwijs hebben een andere rechtspositie dan in het bijzonder onderwijs. Lees meer...

Ambtenarenrecht

Via het ambtenarenrecht kan ook een ambtenaar eenzijdig worden ontslagen. Daarbij geldt dan, vergelijkbaar met het reguliere arbeidsrecht, wel een vorm van rechtsbescherming, maar die is van geheel andere orde dan de bescherming van een reguliere werknemer die ontslagen wordt. Lees meer...

Wijziging arbeidsvoorwaarden

Om verschillende redenen kan het voor een werkgever belangrijk zijn om arbeidsvoorwaarden te wijzigen, ook als de werknemer daar niet mee zou willen instemmen. Lees meer...

Ontvang onze gratis juridische tips

Contact

Peperstraat 8
5211 KM  's-Hertogenbosch

Route plannen »

Telefoon 073 - 61 32 318
Fax 073 - 61 41 581
E-mail

Postadres

Postbus 1332
5200 BJ  's-Hertogenbosch