Van Zinnicq Bergmann Advocaten
Van Zinnicq Bergmann Advocaten
headerfoto6

Bestuursrecht

Het bestuursrecht bevat de regels die de relatie tussen de overheid en burger beheersen. Het uitgangspunt daarbij is dat elke burger bescherming geniet tegen de overheid. Van Zinnicq Bergmann advocaten heeft de kennis om op een adequate manier uw belangen in geschillen met de overheid te behartigen. Het bestuursrecht heeft vele deelgebieden. U kunt onder andere denken aan de sociale zekerheid, maar ook vergunningen van overheidsorganen, onderwijsrecht en ambtenarenrecht.

Sociaal zekerheidsrecht

Voor veel mensen is het natuurlijk al vervelend genoeg om gebruik te moeten maken van een uitkering. Nog vervelender is het als u niet krijgt waar u recht op hebt. Lees meer...

Vergunningen

Iedere week publiceert iedere gemeente vergunningen die afgegeven (gaan) worden en waartegen belanghebbenden kunnen opkomen. Lees meer...

Bijstandswet

De bijstandswet regelt bijstand voor mensen die weinig of geen ander inkomen hebben en ook weinig of geen vermogen hebben. Lees meer...

Onderwijsrecht

In het onderwijsrecht moet onderscheid worden gemaakt tussen openbaar en bijzonder onderwijs. Docenten in het openbaar onderwijs hebben een andere rechtspositie dan in het bijzonder onderwijs. Lees meer...

Ambtenarenrecht

Via het ambtenarenrecht kan ook een ambtenaar eenzijdig worden ontslagen. Daarbij geldt dan, vergelijkbaar met het reguliere arbeidsrecht, wel een vorm van rechtsbescherming, maar die is van geheel andere orde dan de bescherming van een reguliere werknemer die ontslagen wordt. Lees meer...

Ontvang onze gratis juridische tips

Contact

Peperstraat 8
5211 KM  's-Hertogenbosch

Route plannen »

Telefoon 073 - 61 32 318
Fax 073 - 61 41 581
E-mail

Postadres

Postbus 1332
5200 BJ  's-Hertogenbosch