Van Zinnicq Bergmann Advocaten
Van Zinnicq Bergmann Advocaten
headerfoto2

Overlastzaken

Bij gehuurde ruimte, en met name bij gehuurde woonruimte, komt overlast nogal eens voor. Vaak komt dit door onderliggende problemen, waardoor buren niet meer met elkaar “door een deur” kunnen, of wangedrag van een huurder dat voor andere buurtbewoners overlast veroorzaakt. Bij het laatste geval is ook vaak sprake van alcohol- en/of drugsmisbruik.

Zowel voor andere buurtbewoners als voor de verhuurder zijn er diverse mogelijkheden om problemen op dit gebied op te lossen. Voor de verhuurder kan gedacht worden aan beëindiging van de huurovereenkomst via de rechter. Voor andere buurtbewoners kan gedacht worden aan het aansprakelijk stellen van de verhuurder dan wel het ondernemen van actie richting de overlast veroorzakende huurder, bijvoorbeeld door een procedure tot het onthouden van veroorzaken van overlast (op straffe van een dwangsom). Overlast, met name in de nachtelijke uren, kan uiteindelijk leiden tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woonruimte.

Van Zinnicq Bergmann advocaten kan u hierover adviseren en de hiervoor benodigde procedures voeren.

Ontvang onze gratis juridische tips

Contact

Peperstraat 8
5211 KM  's-Hertogenbosch

Route plannen »

Telefoon 073 - 61 32 318
Fax 073 - 61 41 581
E-mail

Postadres

Postbus 1332
5200 BJ  's-Hertogenbosch