Van Zinnicq Bergmann Advocaten
Van Zinnicq Bergmann Advocaten
headerfoto7

Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met zaken als gezag, familierechtelijke betrekkingen, echtscheidingen en verdere rechten en plichten in de familiesfeer.

Zorgconvenant

Sinds enkele jaren is het in een echtscheidingsprocedure waarbij kinderen in het spel zijn verplicht om een zorgconvenant en zorgregeling in te dienen. Lees meer...

Echtscheidingen

Echtscheidingen kunnen in goede harmonie geschieden. In dat geval wordt een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding ingediend. Het komt echter ook vaak voor dat man en vrouw het niet eens kunnen worden. In dat geval moet een zogenaamd verzoek tot echtscheiding op tegenspraak worden ingediend. Lees meer...

Echtscheidingen (waarbij een onderneming betrokken is)

Indien bij een echtscheiding sprake is van grootaandeelhouderschap in een eigen bedrijf of een samenwerking tussen man en vrouw in de vorm van een V.O.F., dan is het van groot belang om ook de fiscale consequenties van die echtscheiding in een vroeg stadium daarbij te betrekken. Lees meer...

Omgangsregelingen

In zorgregelingen worden bij een echtscheiding waarbij kinderen in het spel zijn afspraken gemaakt over de omgang met de kinderen. Die omgangsregelingen zijn er in vele variaties. Lees meer...

Alimentatie

Bij een echtscheiding worden in de meeste gevallen afspraken gemaakt over alimentatie (een financiële uitkering aan de ex-partner of kinderen). Daarvoor bestaan ingewikkelde berekeningsmethoden. Lees meer...

Beëindiging samenwoning

Ook het verbreken van een samenwoning leidt vaak tot de nodige discussie. Hierbij maakt het verschil of er een samenlevingsovereenkomst is of niet. Ook een dergelijk uiteengaan –met of zonder kinderen- leidt tot behoefte aan juridische bijstand, welke Van Zinnicq Bergmann advocaten u kan verlenen. Lees meer...

Ondertoezichtstelling / uithuisplaatsing

Het komt voor dat mensen - al dan niet tijdelijk - niet of minder in staat zijn om voor hun kinderen te zorgen en dat de kinderen onder toezicht of uit huis worden geplaatst. Lees meer...

Bewind

Regelmatig komt het voor dat iemand of alleen financieel of in het geheel niet in staat is om voor zichzelf juiste beslissingen te nemen. In dat geval kan bij de Kantonrechter onder bewind stelling aangevraagd worden. Lees meer...

Voornaamswijziging

Als er goede gronden aanwezig zijn, is het relatief eenvoudig om een voornaam te wijzigen. Lees meer...

Achternaamswijziging

In tegenstelling tot het wijzigen van een voornaam is een achternaamswijziging niet eenvoudig, maar in specifieke gevallen wel mogelijk. Lees meer...

Erfenis / nalatenschap

Het overlijden van een naaste is uiteraard een emotioneel aangrijpende gebeurtenis. Vaak willen nabestaanden dan ook helemaal niet nadenken over veelal taaie kwesties als de erfenis of nalatenschap. Lees meer...

Beslaglegging

Tijdens de duur van een echtscheidingsprocedure is het soms nodig om zekerheid te verkrijgen over de inboedel, bijvoorbeeld om te voorkomen dat één van de echtgenoten goederen aan de huwelijksgemeenschap onttrekt of wegmaakt. Lees meer...

Contactverbod bij stalking

Soms kan de ene ex-partner de ander niet loslaten. Dat kan soms erg ver gaan en uw leven negatief beïnvloeden. Lees meer...

Ontvang onze gratis juridische tips

Contact

Peperstraat 8
5211 KM  's-Hertogenbosch

Route plannen »

Telefoon 073 - 61 32 318
Fax 073 - 61 41 581
E-mail

Postadres

Postbus 1332
5200 BJ  's-Hertogenbosch