Van Zinnicq Bergmann Advocaten
Van Zinnicq Bergmann Advocaten

Tarieven

Wij hanteren - afhankelijk van het rechtsgebied, het belang en de complexiteit van de zaak - tarieven vanaf €150 tot €245 exclusief BTW, kosten van derden en een opslag voor kantoorkosten van 5%. Iedere advocaat heeft een basisuurtarief en zal het voor uw zaak toepasselijke tarief bespreken. Wij zijn terughoudend met het maken van afwijkende afspraken.

Ook werken wij – indien daarvoor termen aanwezig zijn – op zogenoemde "toevoegingsbasis": door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand voor personen die een inkomen en vermogen hebben onder een bepaalde grens. In dat geval betaalt u zelf alleen uw vastgestelde eigen bijdrage voor honorarium en griffierechten. Onze advocaten bespreken graag met u of u daarvoor in aanmerking zou komen.

Wij factureren onze werkzaamheden en in rekening gebrachte kosten – zoals deurwaarderskosten en griffierechten van de gerechtelijke instanties - regelmatig: in principe achteraf iedere maand, dan wel indien gewenst ieder kwartaal, na een processtuk, zitting of andere substantiële tijdsbesteding. In enkele gevallen zullen wij betaling van zogenoemde voorschotnota’s verlangen voordat wij bepaalde werkzaamheden uitvoeren. Uiteraard zal de advocaat die uw zaak zal behandelen een en ander met u bespreken.

Tijdige betaling - binnen 14 dagen - van onze facturen door de cliënt is voor ons een basisvoorwaarde voor een goede samenwerking. Indien er niet tijdig betaald wordt, hebben wij het recht de werkzaamheden te staken of op te schorten totdat wel betaald is.

Als advocaten zijn wij gebonden en willen wij gebonden zijn aan de Advocatenwet en aan de Gedragsregels voor Advocaten. U kunt deze vinden op www.advocatenorde.nl.

Tenslotte zijn op alle opdrachten die u aan ons kantoor verstrekt onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Ontvang onze gratis juridische tips

Advocaten

tl_files/Foto's in pagina/team.jpg

Contact

Peperstraat 8
5211 KM  's-Hertogenbosch

Route plannen »

Telefoon 073 - 61 32 318
Fax 073 - 61 41 581
E-mail

Postadres

Postbus 1332
5200 BJ  's-Hertogenbosch