Navigatie

 

Ondertoezichtstelling uithuisplaatsing

Bij ondertoezichtstelling (OTS) komt je kind onder toezicht te staan. Er komt een gezinsvoogd en het gezag van de ouders wordt beperkt. Je bent dan als ouders niet meer volledig vrij om zelfstandig alle beslissingen over je kind te nemen. Ondertoezichtstelling kan worden ingezet als er zorgen zijn over de veiligheid van je kind in de thuissituatie en je kind zich niet goed kan ontwikkelen. Bij OTS blijft je kind meestal gewoon thuis wonen. Het doel van de OTS is altijd om een kind te beschermen.

Jouw kind onder toezicht? Schakel ons in voor hulp!

Als de Raad voor de Kinderbescherming een verzoek doet om jouw kind onder toezicht te stellen, of jeugdzorg wil de OTS van je kind verlengen, dan is het altijd verstandig om contact met ons op te nemen. Zo weet je zeker wat je mogelijkheden en rechten zijn als ouder en waar je op moet letten. We geven je advies tijdens de procedure zodat jij verstandige beslissingen kunt nemen. Want elke stap van het proces wordt vastgelegd in een dossier en dat dossier kan op een later moment weer gebruikt worden.

OTS mag niet zo maar

Je hebt als ouders het recht om je kind op te voeden zoals jij denkt dat goed is. Als een rechter besluit tot OTS, is dat een inbreuk op dit recht. Er moeten dus goede redenen zijn om je kind onder toezicht te stellen. De Raad voor de Kinderbescherming en de gecertificeerde instelling (GI) moeten de rechter ervan overtuigen dat die redenen er zijn. Daarnaast vraagt de kinderrechter jou als ouder ook om je mening. En als je kind 12 jaar of ouder is, vraagt de rechter ook om de mening van je kind. Als je kind jonger is, kan de rechter dat ook doen, maar het is niet verplicht.

De wet bepaalt dat je kind alleen onder toezicht gesteld kan worden in de volgende situaties:

  • De ontwikkeling van je kind is ernstig in gevaar.
  • Jij neemt onvoldoende verantwoordelijkheid voor de opvoeding van je kind. En de verwachting is dat dat op korte termijn ook niet gaat gebeuren.
  • Je staat niet of niet voldoende open voor hulp om de situatie te verbeteren.

De procedure bij OTS

Vaak vraagt de Raad voor de Kinderbescherming de OTS aan voor 1 jaar. Als de rechter besluit om je kind onder toezicht te stellen van een gecertificeerde instelling, zoals Jeugdbescherming Brabant, wijst deze een gezinsvoogd aan. Na een jaar kan de gecertificeerde instelling verlenging van de OTS aanvragen als hier dan nog reden voor is. Soms is een situatie zo dringend dat de gewone procedure te lang duurt. In zo’n geval kan de rechter besluiten tot een voorlopige ondertoezichtstelling.


Juridische hulp nodig?

Neem contact met ons op voor meer informatie of om een afspraak te maken.

Advocaten in dit gebied

Maak een afspraak
Heb je een juridisch vraagstuk en ben je op zoek naar een advocatenkantoor voor betrouwbare ondersteuning daarbij? Neem contact met ons op.