Navigatie

 

Kantoorklachtenregeling

foto-kantoorpand

INTERNE KANTOORKLACHTENREGELIN

Bent u niet helemaal tevreden over onze dienstverlening, dan vinden wij dat natuurlijk erg vervelend en kunt u dit bij ons melden. Klanttevredenheid is voor ons erg belangrijk, maar het kan wel eens voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent. Wat kunt u dan doen?

Melding maken

Indien het geval zich voordoet dat u niet helemaal tevreden bent over de uitvoering van onze werkzaamheden, de kwaliteit van onze dienstverlening, de hoogte of samenstelling van uw declaratie of een ander aspect, dan dient u allereerst de behandelend advocaat daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen. In onderling overleg worden vaak passende oplossingen gevonden. Mocht dit vervolgens toch niet lukken, dan kunt u de klacht voorleggen aan de interne klachtenfunctionaris de heer Jean van Zinnicq Bergmann.

Contact opnemen kunt u doen op de volgende manieren:

  • U stuurt een e-mail naar jzinnicq@vzb.nl; of
  • U neemt telefonisch contact op via 073-6132318.

 

Behandeling van de klacht

In onderling overleg met de klachtenfunctionaris wordt bezien of de klacht gegrond is en of in uw geval een passende oplossing gevonden kan worden voor het probleem. U wordt in de gelegenheid gesteld om uw klacht nader toe te lichten, en de klachtenfunctionaris kan daar dan inhoudelijk op reageren. Degene over wie is geklaagd tracht samen met u tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.

Voor het indienen en behandelen van een klacht, worden geen kosten in rekening gebracht.

De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor tijdige afhandeling van uw klacht. Mocht het niet mogelijk zijn om uw klacht tijdig – binnen vier weken – in behandeling te nemen, brengen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte onder vermelding van de termijn waarbinnen dit wel mogelijk is.

De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.

Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, ondertekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Tot slot

Wanneer u een klacht heeft, en dit met ons bespreekt zullen wij er alles aan doen om tot een oplossing te komen. Wanneer een klacht gegrond is, kunnen wij daar van leren en de uitkomt daarvan meenemen in de evaluatiegesprekken binnen ons kantoor.

foto-kantoorpand

Kantoorklachtenregeling
Bent u niet helemaal tevreden over onze dienstverlening, dan vinden wij dat natuurlijk erg vervelend en kunt u dit bij ons melden.