Navigatie

 

Arbeidsrecht

Als u hulp bij een conflict binnen arbeidsrecht nodig heeft, rekent u op juridisch advies van een advocaat van advocatenkantoor Van Zinnicq Bergmann Advocaten uit Den Bosch. Het arbeidsrecht is een groot en breed rechtsgebied. Tussen werkgever en werknemer kan veel gebeuren. Soms ontstaat er onenigheid in de werkrelatie over bijvoorbeeld ziekte, ouderschapsverlof, nevenwerkzaamheden, arbeidstijden of over een concurrentiebeding. Dit kan zelfs in bepaalde gevallen leiden tot een ontslagsituatie of het boventallig worden van een werknemer ingeval van reorganisatie. Het arbeidsrecht omvat veel aspecten waar wij bij ons advocatenkantoor op voorbereid zijn!

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Wat voor hulp bij een conflict binnen arbeidsrecht ontvangt u van onze advocaat?

In geval van onenigheid binnen het arbeidsrecht is het verstandig om een advocaat van ons advocatenkantoor in de arm te nemen voor juridisch advies. Met onze kennis en expertise sta je sterk! Wij kennen de regels van het arbeidsrecht en zorgen voor een waterdichte overeenkomst. Of je nu werkgever of werknemer bent, we streven er altijd naar om er samen uit te komen. Liefst zonder dat er een rechter aan te pas komt.

DE ARBEIDSOVEREENKOMST

De arbeidsovereenkomst komt voor in verschillende soorten en maten. Veel conflicten komen voort uit de arbeidsovereenkomst of uit de relatie die door deze overeenkomst is ontstaan tussen partijen. Afspraken worden wel eens niet (goed) nagekomen of er ontstaat onduidelijkheid over een bepaling uit de arbeidsovereenkomst. Wij kunnen u helpen bij het opstellen van een goede arbeidsovereenkomst, maar ook kunnen wij uw bestaande overeenkomsten, bedrijfsreglementen of arbeidsvoorwaarden controleren. Ontstaat onenigheid over de arbeidsovereenkomst en heeft u advies nodig? Neem dan zeker contact op met onze arbeidsrechtspecialisten.

ONTSLAG

Ontslagzaken zijn vaak ingrijpend, voor zowel werkgever als werknemer. Het ontslagrecht is continu in beweging en daarom zijn wij altijd op de hoogte van alle regels. De verschillende ontslagmogelijkheden zijn in de wet uitgewerkt, maar iedere zaak is een kwestie van maatwerk. Heeft u te maken met een ontslagsituatie? Wij leggen u haarfijn uit wat uw rechten en plichten zijn en kunnen u bijstaan met juridische hulp als het tot een procedure komt.

ZIEKTE OF ARBEIDSONGESCHIKTHEID

Als werknemer of werkgever kunt u te maken krijgen met ziekte. De arbeidsovereenkomst kan tijdens ziekte niet zomaar worden opgezegd. De zieke werknemer geniet een grote mate van bescherming. Werkgever en werknemer hebben rechten en plichten waar zij aan moeten voldoen. Vaak zal de werknemer weel moeten re-integreren in zijn functie naarmate het herstel vordert, maar daarover kan onenigheid ontstaan tussen werkgever en werknemer. Het is niet onverstandig om advies in te winnen bij onze advocaten met kennis van arbeidsongeschiktheid, over alle rechten en plichten waaraan u moet voldoen.

JURISPRUDENTIE

Komt een conflict met je werkgever toch voor de rechter, dan halen wij het beste uit de rechtszaak. De rechter kijkt bij zijn beslissing vaak naar alle uitspraken die rechters eerder hebben gedaan in vergelijkbare zaken. Jurisprudentie heet dat. Deze jurisprudentie geeft antwoord op specifieke vragen. Denk aan: ‘In hoeverre mag je als werknemer bedrijfsinformatie delen op social media?’ of: ‘Moet een werkgever een vergoeding betalen als hij je op staande voet ontslaat?’. Wij kennen die jurisprudentie en kunnen daardoor de kans van slagen goed inschatten.

Reken op onze expertise en jarenlange ervaring

Wilt u graag hulp bij een conflict binnen het arbeidsrecht van een advocaat? De advocaten van ons advocatenkantoor hebben veel kennis over het arbeidsrecht bieden passend juridisch advies op basis van uw zaak. Neem contact met ons op voor meer informatie of om een afspraak te maken voor ons gratis spreekuur. Onze arbeidsrechtspecialisten mr Hanneke van Haarlem en mr Alissa van der Voet zullen samen met u zoeken naar een passende oplossing.

 

In dit rechtsgebied

Neem contact op
Heb je een juridisch vraagstuk en ben je op zoek naar een advocatenkantoor voor betrouwbare ondersteuning daarbij? Neem contact met ons op.