Navigatie

 

Erfrecht

Heeft u te maken het een conflict of bepaalde vragen na het overlijden van een familielid? Dan valt dit onder het erfrecht. De regels zijn ingewikkeld en testamenten zijn soms nauwelijks te doorgronden. Daarom is er vaak een advocaat bij betrokken. Ook omdat de emoties hoog op kunnen lopen door verdriet off door boosheid en achterdocht. Dit heeft een grote impact op nabestaanden. 

Wat is erfrecht?

Het erfrecht is een ingewikkeld rechtsgebied met enorm veel regels, berekeningen en termijnen. Dit zijn vaak precies de onderwerpen waar conflicten over kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld over de waardering en verdeling van de nalatenschap, aanvaarding of verwerping, legaten of over de rol van een executeur, bewindvoerder of vereffenaar. Of over het kindsdeel, oftewel de legitieme portie, waar je als kind recht op hebt. Want ook al ben je als kind onterfd, je kunt daar toch aanspraak op maken. Ook in samengestelde gezinnen ontstaat vaak onenigheid.

Waarom een erfrechtadvocaat?

Binnen het erfrecht bestaan er veel onderwerpen waarover vragen of conflicten kunnen ontstaan. Gezien de vaak emotionele en moeilijke periode waarin nabestaanden zitten, kan het verstandig zijn een erfrechtspecialist om advies en begeleiding te vragen. Zo ziet u niets over het hoofd en weet u wat uw rechten zijn.

Onze advocaat Jean van Zinnicq Bergmann is lid van de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN) en heeft veel nalatenschapskwesties tot een goed einde gebracht. Jean heeft veel kennis op het gebied van erfrecht en gaat zeer doortastend te werk. 

Juridische hulp nodig?

Neem contact met ons op voor meer informatie of om een afspraak te maken.

pink and white flowers

Advocaten in dit gebied

Maak een afspraak
Heb je een juridisch vraagstuk en ben je op zoek naar een advocatenkantoor voor betrouwbare ondersteuning daarbij? Neem contact met ons op.