Navigatie

 

Tarieven

Tarieven 

Binnen ons kantoor denken we altijd met u mee en zijn er verschillende mogelijkheden wat betreft tarieven. Wij zullen samen met u bespreken wat het beste past bij uw situatie en de zaak.

Uurtarief 

Onze uurtarieven variëren tussen € 180,- en € 320,- exclusief btw.

Het uurtarief wordt op basis van diverse factoren bepaald. De ervaring en expertise van de advocaat speelt hierbij een rol. In bepaalde spoedeisende zaken kan een spoedtarief gehanteerd worden. In zaken met een gering financieel belang kan in bepaalde gevallen een lager tarief afgesproken worden.

Daarnaast dient u rekening te houden met kosten zoals griffierechten bij een procedure en kosten voor deurwaarders. Deze kosten vallen niet binnen het uurtarief van de advocaat. Dit zal de advocaat met u bespreken. In sommige gevallen spreken we een vast all-in tarief af.

Toevoegingsbasis (pro deo, advocaat van onvermogen)

Als je een inkomen en vermogen hebt onder een bepaalde grens, helpen wij jou soms op toevoegingsbasis. Dit betekent dat de overheid bijdraagt. Het deel dat jij betaalt, is een vooraf vastgestelde bijdrage voor onze dienstverlening en de griffierechten. Dat zijn kosten die je moet betalen bij een procedure. Je kunt met je advocaat bespreken of je voor een toevoeging in aanmerking komt.

Rechtsbijstandsverzekering

Indien u verzekerd bent voor juridische bijstand is uw rechtsbijstandsverzekeraar vaak bereid om onze kosten te vergoeden. Hetzelfde geldt in het geval u niet tevreden bent over uw rechtsbijstandsverzekeraar en van ons een second opinion wenst.

Als advocaten zijn wij gebonden en willen wij gebonden zijn aan de Advocatenwet en aan de Gedragsregels voor Advocaten. Je kunt deze vinden op www.advocatenorde.nl.

Algemene voorwaarden

Als je ons inschakelt zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Wij doen er alles aan om onze cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Over het algemeen zijn onze cliënten dan ook erg tevreden! In het geval u toch ontevreden bent, vernemen wij dit graag en verzoeken wij u dit direct te melden bij de behandelend advocaat. Hoewel er gelukkig nog nooit een beroep op is gedaan, hebben wij voor deze situaties een kantoorklachtenregeling.

Gratis spreekuur & contact

Je bent van harte welkom op ons gratis spreekuur. Dat duurt maximaal 30 minuten en je kunt er één keer gebruik van maken. Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.

Gratis spreekuur
Voor ieder rechtsgebied bent u welkom op ons gratis spreekuur.