Navigatie

 

Ambtenarenrecht

Voor ambtenaren is er veel veranderd sinds 1 januari 2020. De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is in werking getreden en dat betekend dat ambtenaren doorgaans onder het reguliere arbeidsrecht komen te vallen. Het ambtenarenrecht was voorheen te plaatsen tussen het arbeidsrecht en het bestuursrecht, maar sinds de Wnra komt het meer in het straatje van het arbeidsrecht terecht. Het is belangrijk te weten welk recht van toepassing is.

Ontslagen?

Dan is het verstandig om een advocaat in de arm te nemen. Ambtenarenrecht is namelijk complex en met de intreding van de Wnra is het verstandig advies in te winnen. Bij Van Zinnicq Bergmann Advocaten hebben we daar ervaring mee. Wij komen graag op voor jouw belangen bij de vaak lange ontslagprocedure.

Het ambtenarenrecht blijft van toepassing op bepaalde groepen, zoals politieke ambtsdragers, politieambtenaren, notarissen en gerechtsdeurwaarders, de rechterlijke macht, defensieambtenaren, leden van de Eerste en Tweede Kamer en nog een aantal groepen. Val je niet in één van deze uitgezonderde groepen, dan is het arbeidsrecht van toepassing.

Wil je afscheid nemen van een van je ambtenaren?

Zorg dan altijd voor een advocaat. Bij ontslag gelden regels voor overheidsinstellingen naast het arbeidsrecht. En die zijn vaak behoorlijk complex. Wij kennen die regels en zorgen dat je de (vaak lange) procedure goed doorloopt.

Juridische hulp nodig?

Neem contact met ons op voor meer informatie of om een afspraak te maken.

Advocaten in dit gebied

Neem contact op
Heb je een juridisch vraagstuk en ben je op zoek naar een advocatenkantoor voor betrouwbare ondersteuning daarbij? Neem contact met ons op.