Navigatie

 

Erfgenamen

De wet bepaalt wie iets van een overledene erft. Dit heet versterferfrecht. De wet verdeelt de erfgenamen in 4 groepen. Pas als er in een groep géén familielid zit, komen personen uit de daaropvolgende groep in aanmerking. Via een testament kan iemand afwijken van deze wettelijke regels. Dit heet testamentair erfrecht.

Kindsdeel

Het kan zijn dat je vader of moeder jou in zijn of haar testament heeft onterfd. Als dat zo is, kun je toch aanspraak maken op jouw wettelijk erfdeel, je legitieme portie. De legitieme portie is de helft van wat je als kind zou krijgen als er geen testament zou zijn. Ook de giften die de overledene bij leven heeft gedaan worden hierbij meegeteld.

Je kindsdeel opeisen?

Wij adviseren je graag als je aanspraak wilt maken op jouw wettelijke kindsdeel, de legitieme. In sommige gevallen is het ook voor een niet-onterfd kind de moeite waard om hier een beroep op te doen. En soms is het de moeite waard om een aanvullend beroep te doen op de legitieme, bijvoorbeeld als je ouders een groot deel van hun vermogen hebben weggegeven. Wij onderzoeken graag voor je of dit zinvol is. Dat kunnen we doen bij de afwikkeling van de erfenis of in een procedure.

Juridische hulp nodig?

Neem contact met ons op voor meer informatie of om een afspraak te maken.

Advocaten in dit gebied

Maak een afspraak
Heb je een juridisch vraagstuk en ben je op zoek naar een advocatenkantoor voor betrouwbare ondersteuning daarbij? Neem contact met ons op.