Navigatie

 

Het nieuwe arbeidsrecht (Wet Werk en Zekerheid): de aanzegverplichting

Een werkgever dient bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst van zes maanden of langer uiterlijk één maand voor het eindigen van de arbeidsovereenkomst een werknemer schriftelijk informeren of de arbeidsovereenkomst zal worden verlengd of niet. Deze aanzegverplichting is een onderdeel van het nieuwe arbeidsrecht (WWZ) en geldt reeds vanaf 1 januari 2015. In deze zaak heeft de kantonrechter recentelijk bepaald dat een werkgever al tegelijk met het aangaan van een arbeidsovereenkomst aan de aanzegverplichting kan voldoen.

Casus

De kwestie gaat over een arbeidsovereenkomst van een werknemer welke loopt van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014. In deze arbeidsovereenkomst is opgenomen dat het contract van rechtswege zal eindigen op 31 december 2014, zonder dat daarvoor opzegging en enige andere handeling vereist zal zijn. Daarnaast is in de van toepassing zijnde cao een bepaling opgenomen dat een werkgever twee periodes voor het eindigen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst een werknemer moet informeren over het wel of niet voortzetten van het dienstverband. Hoewel deze kwestie het jaar 2014 betreft (toen de aanzegverplichting dus nog niet gold) laat de kantonrechter zich wel uit over de aanzegverplichting.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter geeft namelijk in zijn uitspraak aan dat indien artikel 7:668 (nieuw) BW van toepassing zou zijn, dit de werknemer niet zou hebben gebaat, nu geen sprake zou zijn van een dwingende wetsbepaling die strekt ter bescherming van één van de partijen (werknemer). De werkgever heeft daarbij volgens de kantonrechter terecht gewezen op het commentaar van de minister dat de bepaling in zoverre twee kanten uitwerkt dat ook een werkgever een risico loopt, namelijk dat een werknemer zelf vroegtijdig vertrekt. De kantonrechter verbindt aan dit alles de conclusie dat een werkgever al tegelijkertijd met het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan de aanzegverplichting kan voldoen.

Juridische tip

Als werkgever dient u rekening te houden met de aanzegverplichting, anders loopt u het risico dat u een vergoeding aan de werknemer dient te betalen of dat de arbeidsovereenkomst voor dezelfde periode en onder dezelfde voorwaarden als het voorgaande contract wordt voortgezet. Per 1 juli 2015 verandert het arbeidsrecht opnieuw aanzienlijk en dient uw als werkgever rekening te houden met onder meer de nieuwe ketenregeling, de nieuwe ontslagroutes en de transitievergoeding. Hierover zullen wij u in de komende tijd nog meer informeren.
Heeft u als werkgever of als werknemer vragen over de aanzegverplichting of over andere zaken betreffende het nieuwe arbeidsrecht (WWZ), neem dan gerust even contact op.

Joost Hofman

TAGS

Ontvang onze gratis juridische tips
Van Zinnicq Bergmann advocaten publiceert regelmatig een gratis e-mail-nieuwsbrief met daarin juridische tips. Wil je als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je nu in!

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.