Navigatie

 

Zorgplicht werkgever voor een veilige werkomgeving

Zorgplicht werkgever voor een veilige werkomgeving

Ongevallen op het werk, in de uitoefening van werk of in ieder geval werk gerelateerde ongevallen komen regelmatig voor. De vraag die in dit soort zaken dan bijna altijd speelt, is wie verantwoordelijk is voor de geleden en de eventueel nog te lijden schade: de werkgever of de werknemer zelf? Zo ook in het onderhavige geval.

Werkneemster komt ten val
Een werkneemster, die op grond van een detacheringsovereenkomst werkzaam is bij de werkgever, komt bij het verlaten van het bedrijfspand ten val, met ernstig polsletsel tot gevolg. Personen die werkzaam zijn bij de werkgever komen binnen en verlaten het gebouw via het voorterrein, hetgeen (te voet) vrij toegankelijk is, maar geen openbare weg is.
Zij is gevallen over losliggende kiezelstenen, die deel uitmaken van de bestrating van het terrein van de werkgever, ofwel door in de grintstroken van die bestrating ontstane gaten. Werkneemster stelt haar werkgever aansprakelijk voor de door haar geleden en te lijden schade.

Verweer werkgever
Kort weergegeven verweert de werkgever zich door onder meer aan te geven dat het voorterrein van het pand niet gekwalificeerd kan worden als ‘werkplek’. Op het moment dat werkneemster het pand verliet, had zij haar werkzaamheden definitief beëindigd en zij bevond zich niet op het voorterrein ter uitoefening van haar werkzaamheden.

Beoordeling van het Hof
Volgens het Hof ’s-Gravenhage heeft de aanwezigheid van werkneemster op het voorterrein van het gebouw van de werkgever voldoende functioneel verband met haar werkzaamheden om dit te kwalificeren als arbeidsplaats, dan wel werkomgeving. Het voorterrein wordt door het Hof gekwalificeerd als een verbindingsweg in de zin van het Arbeidsomstandighedenbesluit, dat inhoudt dat “De verbindingswegen op de arbeidsplaats zodanig (zijn) gelegen en ingericht dat zij op eenvoudige wijze, veilig en overeenkomstig hun bestemming, door voetgangers (…) kunnen worden gebruikt.” Naar de mening van het Hof gaat het in deze om de veiligheid van de arbeidsplaats. De zorgplicht van de werkgever vereist een hoog veiligheidsniveau en een behoorlijk onderhoud van de arbeidsplaats en derhalve ook van het voorterrein. Door de situatie van de losliggende kiezelstenen en de daarbij behorende gaten te laten voortduren, alsook om daarvoor niet te waarschuwen, is de werkgever, als feitelijk beheerder van de werkplek, tekortgeschoten in zijn zorgplicht. De werkgever wordt door het Hof ’s-Gravenhage veroordeeld om de geleden en nog te lijden schade van de werkneemster te vergoeden. Het dragen van hoge hakken door de werkneemster maakt dit niet anders, aangezien dit geen omstandigheid is dat opzet of bewuste roekeloosheid van de werkneemster oplevert.

Juridische tip
Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van de arbeidsplaats en dient u werknemers te wijzen op eventuele gevaren. Uit bovenstaande blijkt dat de zorgplicht van de werkgever best ver kan gaan. Heeft u als werkgever of werknemer vragen over vergelijkbare gevallen, neem dan gerust contact op.

Joost Hofman

TAGS

Ontvang onze gratis juridische tips
Van Zinnicq Bergmann advocaten publiceert regelmatig een gratis e-mail-nieuwsbrief met daarin juridische tips. Wil je als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je nu in!

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.