Navigatie

 

Kinderalimentatie; het advies van de advocaat-generaal aan de Hoge Raad

Inmiddels heb ik al een veelvoud aan blogs gewijd aan de nieuwe wetgeving en richtlijnen met betrekking tot de onderhoudsbijdragen voor kinderen en de (rechts)onzekerheid die daarop volgde. Inmiddels zijn vragen gesteld aan de Hoge Raad over de vraag hoe de alleenstaande ouderkop in de berekening van kinderalimentatie moet worden betrokken. De uitspraak van de Hoge Raad wordt verwacht in oktober maar het advies van de advocaat-generaal is inmiddels bekend.

Wat vooraf ging

Eind 2014 nam ik de wet hervorming kindregelingen en de gevolgen voor de vaststelling van kinderalimentatie reeds door. Van meet af aan was duidelijk dat de invoering van de alleenstaande ouderkop en de richtlijnen van de expertgroep alimentatienormen dienaangaande, verstrekkende gevolgen zouden hebben. In vele gevallen zou betaling van kinderalimentatie niet meer aan de orde zijn, niet omdat een ouder de bijdrage niet kan betalen (bijvoorbeeld wegens een gebrek aan draagkracht), maar vanwege het feit dat de behoefte volledig wordt ingevuld door het te ontvangen kindgebonden budget en de alleen staande ouderkop.

Van de richtlijen voor het berekenen van kinderalimentatie werd door een aantal rechtbanken al na korte tijd door rechtbanken afgeweken en de rechtsonzekerheid die dat veroorzaakte duurde maar voort. Ook in de literatuur werden kritische uitlatingen gedaan over de aanbevelingen. Op 17 april 2015 bevestigde de Expertgroep ondanks alle kritiek haar aanbevelingen onverkort en sindsdien worden deze in de regel ook weer door het hele land gevolgd.

Advies van de AG aan de Hoge Raad

Hof Den Haag heeft prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad omdat zowel in de rechtspraak als de literatuur nog altijd verschillend gedacht wordt over dit onderwerp. Het is nu aan de Hoge Raad hierover een duidelijke uitspraak te doen. Deze uitspraak wordt verwacht in oktober maar het advies aan de Hoge Raad van advocaat-generaal (AG) Fred Hammerstein is inmiddels bekend.

Het advies van de AG wijkt af van de aanbeveling van de Expertgroep alimentatienormen.

Volgens de AG moet het kindgebonden budget inclusief de alleenstaande ouderkop bij de berekening van de kinderalimentatie niet in mindering komen op de kosten van het levensonderhoud van kinderen. Het kindgebonden budget inclusief de alleenstaande ouderkop zou opgeteld moeten worden bij het inkomen van de ouder die het ontvangt. Op die manier heeft de alleenstaande ouderkop geen behoefte verlagende werking maar vergroot het de draagkracht van de ouder die het ontvangt.

Nog even en we weten of de Hoge Raad Hammerstein volgt in dit advies. Wordt vervolgd.

Juridische Tip

Hoe de jurisprudentie zich verder zal ontwikkelen moet worden afgewacht. De kans dat van de richtlijnen zal worden afgeweken is in ieder geval aanwezig. Indien u vermoedt dat de nieuwe regelgeving of jurisprudentie gevolgen heeft voor de door u te betalen of te ontvangen onderhoudsbijdragen, neem dan gerust even contact op voor advies.

Anneloes van Tuijn

TAGS

Ontvang onze gratis juridische tips
Van Zinnicq Bergmann advocaten publiceert regelmatig een gratis e-mail-nieuwsbrief met daarin juridische tips. Wil je als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je nu in!

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.