Navigatie

 

WWZ: De transitie- en de billijke vergoeding wegens ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever

Sinds de invoering van de WWZ ontvangt iedere werknemer die minimaal 24 maanden in dienst is geweest bij ontslag een transitievergoeding, behoudens een aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer het ontslag van een werknemer het gevolg is van ernstig of verwijtbaar handelen van die werknemer. Voor het verkrijgen van een transitievergoeding is daarbij wel vereist dat de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt, dat de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever door de rechter is ontbonden of wanneer na een einde van rechtswege van de arbeidsovereenkomst, deze op initiatief van de werkgever niet aansluitend wordt voorgezet. Wanneer echter een werknemer zelf het initiatief neemt tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst, dan dient sprake te zijn van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Voor het verkrijgen van een billijke vergoeding (naast de transitievergoeding) dient ook sprake te zijn van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

Casus

Een werkneemster van 63 jaar oud was 22 jaar in dienst bij een notariskantoor toen zij gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakte en minder uren ging werken. Deze arbeidsongeschiktheid had tot gevolg dat haar werkgever zich onbehoorlijk en onaanvaardbaar jegens haar is gaan gedragen. Het gedrag van de werkgever bestond volgens de werkneemster onder meer uit onacceptabel taalgebruik, vloeken, schelden tieren, uitlatingen als “ik treiter jou er wel uit” en ook werden er dossiers voor haar voeten gegooid. Daarna was de werkneemster geheel ongeschikt geworden voor het verrichten van haar werkzaamheden en de Arboarts heeft partijen meermalen geadviseerd om over te gaan tot mediation. Daarnaast kwam de werkgever de re-integratieverplichtingen niet na. Werkneemster heeft derhalve de kantonrechter verzocht om de arbeidsovereenkomst te ontbinden onder toekenning van een transitievergoeding en een additionele billijke vergoeding.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter is van mening dat het door de werkneemster gesteld gedrag van haar werkgever aannemelijk is gemaakt en de kantonrechter noemt daarbij een illustratief voorbeeld. Het ging om een gesprek dat op kantoor plaats had gevonden in het bijzijn van de werkneemster waarin de werkgever zei tegen een collega “ik moet nog drie jaar met dat mens”, waarop de collega zou hebben geantwoord dat het nog 2,5 jaar was en daarna zou de werkgever zijn begonnen over een vervroegd pensioen. De kantonrechter bepaald dat de werkgever op grond van artikel 7:673 lid 1 sub b onder 2 BW de transitievergoeding verschuldigd is wegens ernstig verwijtbaar handelen of nalaten. De kantonrechter bepaald daarnaast dat de werkgever op grond van artikel 7:671c lid 2 sub b BW ook een billijke vergoeding verschuldigd is wegens ernstig verwijtbaar handelen of nalaten. De kantonrechter heeft daarbij aansluiting gezocht bij voorbeelden uit de wetgeschiedenis (zie pagina 34 van de authentieke versie).
De transitievergoeding bedraagt volgens de kantonrechter op grond van artikel 7:673 lid 2 BW jo artikel 7:673a lid 1 BW € 16.187,73.
Bij de billijke vergoeding wordt door de kantonrechter onder meer rekening gehouden met de pensioenschade van de werkneemster en met de ernst van het verwijtbare gedrag van de werkgever. Er wordt dan ook een forse vergoeding door de kantonrechter vastgesteld van € 50.000,- bruto.

Indien u vragen heeft over de transitievergoeding of de billijke vergoeding, kunt u contact met mij opnemen.

Joost Hofman

BLOGARCHIEF

 • juli 2024
 • juni 2024
 • mei 2024
 • april 2024
 • maart 2024
 • januari 2024
 • november 2023
 • september 2023
 • augustus 2023
 • juli 2023
 • mei 2023
 • april 2023
 • maart 2023
 • februari 2023
 • januari 2023
 • december 2022
 • november 2022
 • oktober 2022
 • september 2022
 • augustus 2022
 • juli 2022
 • juni 2022
 • mei 2022
 • april 2022
 • maart 2022
 • februari 2022
 • januari 2022
 • december 2021
 • november 2021
 • oktober 2021
 • september 2021
 • augustus 2021
 • juli 2021
 • juni 2021
 • mei 2021
 • april 2021
 • maart 2021
 • februari 2021
 • januari 2021
 • december 2020
 • november 2020
 • oktober 2020
 • september 2020
 • augustus 2020
 • juli 2020
 • juni 2020
 • mei 2020
 • april 2020
 • maart 2020
 • februari 2020
 • januari 2020
 • december 2019
 • november 2019
 • oktober 2019
 • september 2019
 • augustus 2019
 • juli 2019
 • december 2018
 • november 2018
 • oktober 2018
 • september 2018
 • augustus 2018
 • februari 2018
 • januari 2018
 • december 2017
 • november 2017
 • oktober 2017
 • september 2017
 • augustus 2017
 • juli 2017
 • juni 2017
 • mei 2017
 • april 2017
 • maart 2017
 • februari 2017
 • januari 2017
 • december 2016
 • november 2016
 • oktober 2016
 • september 2016
 • augustus 2016
 • juli 2016
 • maart 2016
 • december 2015
 • november 2015
 • oktober 2015
 • september 2015
 • juli 2015
 • juni 2015
 • mei 2015
 • april 2015
 • maart 2015
 • februari 2015
 • januari 2015
 • december 2014
 • november 2014
 • oktober 2014
 • augustus 2014
 • juli 2014
 • mei 2014
 • april 2014
 • maart 2014
 • februari 2014
 • januari 2014
 • december 2013
 • november 2013
 • oktober 2013
 • september 2013
 • augustus 2013
 • juli 2013
 • juni 2013
 • mei 2013
 • april 2013
 • maart 2013
 • februari 2013
 • januari 2013
 • december 2012
 • november 2012
 • oktober 2012
 • augustus 2012
 • juli 2012
 • juni 2012
 • mei 2012
 • april 2012
 • maart 2012

 • TAGS

  Ontvang onze gratis juridische tips
  Van Zinnicq Bergmann advocaten publiceert regelmatig een gratis e-mail-nieuwsbrief met daarin juridische tips. Wil je als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je nu in!

  Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.