Navigatie

 

Wat je vindt mag je houden, of toch niet?

Als je een (groot) geldbedrag vindt, mag je dat dan zomaar houden? Het is een vraag waar menigeen niet over na zal denken wanneer er een briefje van € 10,- op straat gevonden wordt. Als het echter gaat om een groter bedrag, zoals in onderhavig geval een bedrag van € 15.100,-, wordt dat wellicht anders. In deze kwestie speelde ook nog de vraag wie de vinder en eigenaar van het geldbedrag was, omdat de vondst werd gedaan door een werknemer onder werktijd.

Casus

Werknemer is werkzaam bij een milieustraat waar hij onder meer elektronisch apparaten dient te demonteren. Tijdens het uit elkaar halen van een printer vindt werknemer vier enveloppen met daarin een geldbedrag van totaal € 15.100,-. Zoals een goede burger en werknemer betaamt, meldt hij de vondst zowel bij de gemeente als bij zijn werkgever. Werkgever geeft daarop werknemer de opdracht om de enveloppen aan hem af te geven. Werknemer weigert afgifte van de enveloppen.

Werkgever vordert in de procedure restitutie van de enveloppen en stelt eigenaar te zijn van de printer en dus ook van de enveloppen. Werknemer stelt echter vinder te zijn van een onbeheerde zaak, de enveloppen, op basis van artikel 5:5 BW.

De rechtbank was kortgezegd van mening dat werkgever, ondanks dat deze eigenaar is geworden van de printer, geen eigenaar is geworden van de enveloppen. Werkgever gaat in hoger beroep en stelt ter uitbreiding van zijn vordering dat niet werknemer maar hij als vinder in de zin van artikel 5:5 BW dient te worden beschouwd.

Oordeel gerechtshof

Het gerechtshof  is van mening dat werkgever inderdaad als vinder van de enveloppen is aan te merken, maar werkgever is daarmee (nog) geen eigenaar. Het enkele feit dat werkgever aan werknemer werkzaamheden heeft opgedragen waardoor deze de enveloppen met geld ontdekte, is volgens het hof echter niet voldoende om werkgever als vinder van de enveloppen aan te merken. Aan werknemer is immers geen opdracht gegeven om verloren zaken op te sporen. Het hof acht daarbij wel de aard van het bedrijf en de aard van de werkzaamheden zelf van belang. Eén van de opgedragen werkzaamheden was om in een afgesloten ruimte elektronisch apparatuur te demonteren en onder deze omstandigheden had iedere werknemer in de uitvoering van zijn werkzaamheden de enveloppen gevonden. Derhalve is werkgever aan te merken als vinder. Het berust namelijk niet op toeval.

Het is wel maar de vraag of werkgever eigenaar kan worden op grond van artikel 5:6 BW, omdat werkgever niet aan de vereisten van artikel 5:5 BW heeft voldaan, hetgeen werknemer wel had gedaan. Werkgever heeft wel belang om als vinder de enveloppen met geld te beheren voor de eigenlijk eigenaar in verband met de bepalingen omtrent de bevrijdende verjaring van de rechtsvordering tot beëindiging van het bezit (artikel 3:105 BW).

Het vinden van een (groot) geldbedrag kan mooi zijn, maar bedenk wel dat er een aantal voorwaarden voor de vinder aan zitten om wellicht uiteindelijk eigenaar te worden. Een verhouding werkgever werknemer kan hierbij dus zelfs ook een rol spelen. Mocht u hierover vragen hebben, neem dan gerust contact op.

Joost Hofman

TAGS

Ontvang onze gratis juridische tips
Van Zinnicq Bergmann advocaten publiceert regelmatig een gratis e-mail-nieuwsbrief met daarin juridische tips. Wil je als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je nu in!

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.