Navigatie

 

Herplaatsing zieke werknemer

Artikel 7:658a BW verplicht de werkgever om de arbeidsongeschikte werknemer te re-integreren. Deze re-integratieverplichting houdt onder meer in dat de werkgever passende arbeid moet aanbieden. Maar is de werkgever verplicht een zieke werknemer in een vrijgekomen functie te plaatsen? Deze vraag kwam aan de orde in de volgende uitspraak.

 

De casus

De werkneemster werkt sinds 1 oktober 2017 als teamleider bij de werkgever. Na een periode van ziekte en re-integratie keert ze in februari 2019 in die functie terug. Tegen haar wens in wordt zij in een ander district geplaatst. De reistijd naar haar nieuwe werkplek is zo’n vier tot vijf uur en er wordt verwacht dat ze zaken als sluizen en bruggen gaat bezoeken.

In december 2020 werd bij de werknemer Multiple Sclerose (MS) vastgesteld en geeft zij aan dat het bezoek van de objecten op den duur niet meer te doen is. De werkneemster heeft nu al een rollator nodig en beklimt de trappen op handen en voeten. In juli 2021 komt de functie van teamleider in haar oude district vrij. De werkneemster solliciteert naar deze functie, maar wordt afgewezen, omdat men haar wil handhaven in haar huidige functie. In haar huidige team is de gewenste rust en stabiliteit ontstaan en behoud daarvan gaat volgens de werkgever boven het belang van de werkneemster. In oktober 2021 benoemt de werkgever een externe kandidaat. De werkneemster vordert in kort geding tewerkstelling in de functie in haar oude district.

Het oordeel

De kantonrechter overdeelt dat de werkgever de werkneemster op grond van goed werkgeverschap in de vrijgekomen functie had moeten plaatsen en veroordeelt de werkgever dat alsnog te doen. De werkgever heeft het reglement Werving en Selectie Rijksoverheid geschonden door alleen te toetsen aan het organisatiebelang en geen rekening te houden met objectieve criteria zoals werkervaring.

De werkneemster is geschikt voor de functie. Zij functioneert consistent goed, was eerder teamleider van het betreffende team en heeft daar recentelijk nog waargenomen. Verder moet een goed werkgever rekening houden met de beperkingen van zijn werknemers, ervoor zorgdragen dat een werknemer geschikt blijft voor de functie en aanpassingen doen als dat nodig is. De functie in haar oude district is voor de werkneemster minder belastend. De reistijd is aanmerkelijk korter, de objecten zijn zonder rollator te bereiken en alle objecten hebben een lift of slechts een kleine trap. Het belang van de werkgever bij stabiliteit in het huidige team is daarom ondergeschikt aan het belang van de werkneemster. Dat de werkgever iemand anders heeft benoemd, komt voor zijn risico.

Heeft u vragen over een arbeidsrechtelijke kwestie, neem dan gerust contact met mij op!

mr Hanneke van Haarlem                                        Van Zinnicq Bergmann Advocaten

Advocaat Arbeidsrecht                                              ‘s-Hertogenbosch

TAGS

Ontvang onze gratis juridische tips
Van Zinnicq Bergmann advocaten publiceert regelmatig een gratis e-mail-nieuwsbrief met daarin juridische tips. Wil je als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je nu in!

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.