Navigatie

 

Loonkostensubsidie (de NOW-regeling)

Loonkostensubsidie: maar hoe zit het met een bedrijf wat uitzendkrachten inleent en vanwege de coronamaatregelen verlies lijdt?

In principe geldt deze loonkostensubsidie alleen voor de werkgever: bij uitzending dus voor het uitzendbureau. Uitzendkrachten zijn dus niet in dienst bij het bedrijf waar zij ingeleend zijn en waar zij dus daadwerkelijk werken. De Minister van SZW heeft het standpunt ingenomen dat het in beginsel aan de contractspartijen is om daarover afspraken met elkaar te maken.

De volgende casus, die diende bij de Rechtbank Gelderland, gaat in op deze materie. Het bedrijf Nettstaff verzorgt als backoffice de verloning van uitzendkrachten voor Kroftman.

In een raamovereenkomst was opgenomen dat alleen schriftelijke wijzigingen daarin geldig zijn. Kroftman verwacht verlies te gaan lijden en dringt er bij Nettstaff verschillende keren op aan de NOW-subsidie aan te vragen. Als formele werkgever kan zij hiervoor in aanmerking komen. Omdat Kroftman daaraan geen gehoor geeft voldoet Kroftman 40% van de facturen van Nettstaff niet en stapt over naar een ander payrollbedrijf. Vervolgens werd een kort geding opgestart. Inmiddels was duidelijk, dat aan Nettstaff wel degelijk een tegemoetkoming op grond van de NOW was toegekend. De voorzieningenrechter schatte in, dat in een bodemprocedure geoordeeld zou worden dat het niet redelijk zal zijn, dat Kroftman de loonkosten heeft moeten betalen, waarvoor Nettstaff  een vergoeding gekregen had en zodoende een voordeel zou hebben van de NOW-regeling.

Het doel van de NOW in namelijk het behoud van zoveel mogelijk werkgelegenheid. Slagen partijen er dus niet in om hierover afspraken te maken dan rijst de vraag aan wie het te wijten is als een inlener de uitzendkrachten niet heeft weggestuurd en op welke loonkosten de NOW nu precies betrekking heeft.

Het lijkt niet redelijk om de NOW-subsidie als een voordeel te zien. Dit betrof de eerste uitspraak die expliciet op deze kwestie ingegaan is en verwacht wordt dat hierover nog wel meerdere procedures zullen volgen.

Mr J. (Hanneke) van Haarlem

Advocaat Arbeidsrecht

TAGS

Ontvang onze gratis juridische tips
Van Zinnicq Bergmann advocaten publiceert regelmatig een gratis e-mail-nieuwsbrief met daarin juridische tips. Wil je als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je nu in!

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.