Navigatie

 

Ontslag op staande voet: time to act!

Ontslag op staande voet is een ingrijpende maatregel. Om deze reden dient een beslissing daartoe niet lichtzinnig genomen te worden, zo blijkt ook uit de wet. Op grond van artikel 7:677 BW kan ontslag op staande voet alleen worden gegeven om een dringende reden, die onverwijld aan de werknemer is medegedeeld. Hoe toetst de rechter dit? Onlangs speelde een dergelijke kwestie bij het Hof in ’s-Hertogenbosch.

 

Casus

In deze zaak over ontslag op staande voet betrof het een metselaar, die sinds 2017 in dienst was bij zijn werkgever. In de loop van 2021 begon werknemer herhaaldelijk niet op zijn werk te verschijnen. Na de bouwvakantie verscheen werknemer wederom enkele malen niet op zijn werk, waarna een ziekmelding door werkgever volgde. De arbodienst raakte vanaf dat moment betrokken en heeft meermaals geprobeerd om met werknemer in contact te komen, maar tevergeefs. In oktober meldde de werknemer zich plots weer bij werkgever, met de mededeling dat hij die week weer op het werk zou zijn. De werkgever heeft vervolgens laten weten dat zijn aanwezigheid nog even niet gewenst is en dat het rapport van de arbodienst werd afgewacht. Werkgever heeft werknemer toen wederom aangespoord contact op te nemen met de arbodienst.

Dit contact bleef uit. Toch heeft werkgever het volgende voorstel gedaan:

We geven je hierbij de kans om maandag 15 november a.s. om 7.30 uur op het werk aanwezig te zijn. Kom je deze afspraak na dan zal uiteraard z.s.m. een gesprek op kantoor plaatsvinden. Kom je deze afspraak niet na dan zullen de noodzakelijke vervolgstappen worden ondernomen.

Werknemer is niet op komen dagen, waarna de volgende mededing van werkgever volgde:

Middels dit schrijven wil ik je de allerlaatste mogelijkheid geven op het werk te verschijnen en wel op maandag 22 november a.s. om 7.30 uur. Ben je dan niet op het werk dan volgt onherroepelijk ontslag op staande voet.

Ook toen kwam werknemer niet opdagen. In de dagen daarna heeft de werkgever nog pogingen ondernomen om contact te zoeken, mogelijk ter voorkoming van ontslag. Toen werknemer nogmaals niet verscheen op werk is aan hem per brief van 8 december het ontslag op staande voet medegedeeld.

De procedure

De werknemer stapte daarop naar de rechter. Hij berustte zich in het ontslag, maar vorderde wel verschillende vergoedingen. De kantonrechter wees zijn verzoeken af en veroordeelde de werknemer in de proceskosten. Werknemer is vervolgens in hoger beroep gegaan.

Het hof overwoog als volgt. Allereerst was er wel degelijk sprake van een dringende reden. De optelsom van incidenten, hetgeen een langdurige onzekere situatie voor de werkgever heeft opgeleverd, maakt dat aan dat vereiste voldaan is. Bovendien verzaakte de werknemer zijn belangrijkste verplichting uit de arbeidsovereenkomst, namelijk het verrichten van arbeid.

Echter, een dringende reden is alléén niet voldoende voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet. Dit dient ook onverwijld aan de werknemer te zijn medegedeeld. Ten aanzien daarvan overwoog het Hof dat volgens vaste rechtspraak er weliswaar enige tijd mag verstrijken tussen het voordoen van de feiten die aanleiding geven voor het ontslag en de daadwerkelijke opzegging. Er moet alleen wel voortvarend gehandeld worden. Gezien op 22 november het laatste incident heeft plaatsgevonden en op 8 december pas ontslag op staande voet is verleend, kan het Hof niet anders dan concluderen dat niet onverwijld tot opzegging is overgegaan.

Conclusie

Een en ander inhoudende dat het ontslag dus wel gegrond was, maar niet onverwijld is gegeven. Daarbij tekent het Hof wel aan dat het feit dat werknemer herhaaldelijk zijn verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst niet nakwam ernstiger is dan het verwijt dat werkgever gemaakt kan worden ten aanzien van het dralen met het ontslag op staande voet. Desalniettemin wijst het Hof de werknemer een gefixeerde schadevergoeding toe van € 2.706,88 bruto. Deze kreeg dus deels gelijk.

Om situaties als bovenstaand te vermijden, of juist daarin te bemiddelen, neemt u vooral contact met mij op.

mr Alissa van der Voet                         Van Zinnicq Bergmann Advocaten

Advocaat arbeidsrecht                          ‘s-Hertogenbosch

TAGS

Ontvang onze gratis juridische tips
Van Zinnicq Bergmann advocaten publiceert regelmatig een gratis e-mail-nieuwsbrief met daarin juridische tips. Wil je als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je nu in!

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.