Navigatie

 

Ontslag op staande voet: time to act!

Ontslag op staande voet is een ingrijpende maatregel. Om deze reden dient een beslissing daartoe niet lichtzinnig genomen te worden, zo blijkt ook uit de wet. Op grond van artikel 7:677 BW kan ontslag op staande voet alleen worden gegeven om een dringende reden, die onverwijld aan de werknemer is medegedeeld. Hoe toetst de rechter dit? Onlangs speelde een dergelijke kwestie bij het Hof in ’s-Hertogenbosch.

 

Casus

In deze zaak over ontslag op staande voet betrof het een metselaar, die sinds 2017 in dienst was bij zijn werkgever. In de loop van 2021 begon werknemer herhaaldelijk niet op zijn werk te verschijnen. Na de bouwvakantie verscheen werknemer wederom enkele malen niet op zijn werk, waarna een ziekmelding door werkgever volgde. De arbodienst raakte vanaf dat moment betrokken en heeft meermaals geprobeerd om met werknemer in contact te komen, maar tevergeefs. In oktober meldde de werknemer zich plots weer bij werkgever, met de mededeling dat hij die week weer op het werk zou zijn. De werkgever heeft vervolgens laten weten dat zijn aanwezigheid nog even niet gewenst is en dat het rapport van de arbodienst werd afgewacht. Werkgever heeft werknemer toen wederom aangespoord contact op te nemen met de arbodienst.

Dit contact bleef uit. Toch heeft werkgever het volgende voorstel gedaan:

We geven je hierbij de kans om maandag 15 november a.s. om 7.30 uur op het werk aanwezig te zijn. Kom je deze afspraak na dan zal uiteraard z.s.m. een gesprek op kantoor plaatsvinden. Kom je deze afspraak niet na dan zullen de noodzakelijke vervolgstappen worden ondernomen.

Werknemer is niet op komen dagen, waarna de volgende mededing van werkgever volgde:

Middels dit schrijven wil ik je de allerlaatste mogelijkheid geven op het werk te verschijnen en wel op maandag 22 november a.s. om 7.30 uur. Ben je dan niet op het werk dan volgt onherroepelijk ontslag op staande voet.

Ook toen kwam werknemer niet opdagen. In de dagen daarna heeft de werkgever nog pogingen ondernomen om contact te zoeken, mogelijk ter voorkoming van ontslag. Toen werknemer nogmaals niet verscheen op werk is aan hem per brief van 8 december het ontslag op staande voet medegedeeld.

De procedure

De werknemer stapte daarop naar de rechter. Hij berustte zich in het ontslag, maar vorderde wel verschillende vergoedingen. De kantonrechter wees zijn verzoeken af en veroordeelde de werknemer in de proceskosten. Werknemer is vervolgens in hoger beroep gegaan.

Het hof overwoog als volgt. Allereerst was er wel degelijk sprake van een dringende reden. De optelsom van incidenten, hetgeen een langdurige onzekere situatie voor de werkgever heeft opgeleverd, maakt dat aan dat vereiste voldaan is. Bovendien verzaakte de werknemer zijn belangrijkste verplichting uit de arbeidsovereenkomst, namelijk het verrichten van arbeid.

Echter, een dringende reden is alléén niet voldoende voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet. Dit dient ook onverwijld aan de werknemer te zijn medegedeeld. Ten aanzien daarvan overwoog het Hof dat volgens vaste rechtspraak er weliswaar enige tijd mag verstrijken tussen het voordoen van de feiten die aanleiding geven voor het ontslag en de daadwerkelijke opzegging. Er moet alleen wel voortvarend gehandeld worden. Gezien op 22 november het laatste incident heeft plaatsgevonden en op 8 december pas ontslag op staande voet is verleend, kan het Hof niet anders dan concluderen dat niet onverwijld tot opzegging is overgegaan.

Conclusie

Een en ander inhoudende dat het ontslag dus wel gegrond was, maar niet onverwijld is gegeven. Daarbij tekent het Hof wel aan dat het feit dat werknemer herhaaldelijk zijn verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst niet nakwam ernstiger is dan het verwijt dat werkgever gemaakt kan worden ten aanzien van het dralen met het ontslag op staande voet. Desalniettemin wijst het Hof de werknemer een gefixeerde schadevergoeding toe van € 2.706,88 bruto. Deze kreeg dus deels gelijk.

Om situaties als bovenstaand te vermijden, of juist daarin te bemiddelen, neemt u vooral contact met mij op.

mr Alissa van der Voet                         Van Zinnicq Bergmann Advocaten

Advocaat arbeidsrecht                          ‘s-Hertogenbosch

BLOGARCHIEF

 • juli 2024
 • juni 2024
 • mei 2024
 • april 2024
 • maart 2024
 • januari 2024
 • november 2023
 • september 2023
 • augustus 2023
 • juli 2023
 • mei 2023
 • april 2023
 • maart 2023
 • februari 2023
 • januari 2023
 • december 2022
 • november 2022
 • oktober 2022
 • september 2022
 • augustus 2022
 • juli 2022
 • juni 2022
 • mei 2022
 • april 2022
 • maart 2022
 • februari 2022
 • januari 2022
 • december 2021
 • november 2021
 • oktober 2021
 • september 2021
 • augustus 2021
 • juli 2021
 • juni 2021
 • mei 2021
 • april 2021
 • maart 2021
 • februari 2021
 • januari 2021
 • december 2020
 • november 2020
 • oktober 2020
 • september 2020
 • augustus 2020
 • juli 2020
 • juni 2020
 • mei 2020
 • april 2020
 • maart 2020
 • februari 2020
 • januari 2020
 • december 2019
 • november 2019
 • oktober 2019
 • september 2019
 • augustus 2019
 • juli 2019
 • december 2018
 • november 2018
 • oktober 2018
 • september 2018
 • augustus 2018
 • februari 2018
 • januari 2018
 • december 2017
 • november 2017
 • oktober 2017
 • september 2017
 • augustus 2017
 • juli 2017
 • juni 2017
 • mei 2017
 • april 2017
 • maart 2017
 • februari 2017
 • januari 2017
 • december 2016
 • november 2016
 • oktober 2016
 • september 2016
 • augustus 2016
 • juli 2016
 • maart 2016
 • december 2015
 • november 2015
 • oktober 2015
 • september 2015
 • juli 2015
 • juni 2015
 • mei 2015
 • april 2015
 • maart 2015
 • februari 2015
 • januari 2015
 • december 2014
 • november 2014
 • oktober 2014
 • augustus 2014
 • juli 2014
 • mei 2014
 • april 2014
 • maart 2014
 • februari 2014
 • januari 2014
 • december 2013
 • november 2013
 • oktober 2013
 • september 2013
 • augustus 2013
 • juli 2013
 • juni 2013
 • mei 2013
 • april 2013
 • maart 2013
 • februari 2013
 • januari 2013
 • december 2012
 • november 2012
 • oktober 2012
 • augustus 2012
 • juli 2012
 • juni 2012
 • mei 2012
 • april 2012
 • maart 2012

 • TAGS

  Ontvang onze gratis juridische tips
  Van Zinnicq Bergmann advocaten publiceert regelmatig een gratis e-mail-nieuwsbrief met daarin juridische tips. Wil je als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je nu in!

  Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.