Navigatie

 

Recht op loon tijdens ziekte

Soms komt het voor dat een werknemer zich ziekmeld bij de werkgever. Deze ziekmelding kan voor een korte tijd zijn, maar het komt wel eens voor dat een ziekmelding voor een langere tijd geldt. Een arbeidsovereenkomst kan door ziekte niet beëindigd worden. De werkgever is om deze reden verplicht het loon door te betalen. Heeft een werkneemster recht op loon tijdens ziekte wanneer zij haar werkzaamheden niet kan hervatten, terwijl ze dat wel had verwacht? De volgende casus schets hierover een duidelijker beeld.

 

De casus 

Werkneemster was sinds juli 2019 in dienst getreden bij werkgeefster. De arbeidsovereenkomst is aangegaan voor de duur van 12 maanden en eindigt in augustus 2020. Begin maart meldt werkneemster zich ziek, waarna zij 10 dagen later aangeeft dat zij medio maart verwacht haar werkzaamheden te hervatten. Werkneemster hervat haar werkzaamheden niet. Volgens werkgeefster is er sprake van een werkweigering, omdat de werkneemster haar werkzaamheden niet heeft hervat, ze niet bereikbaar is en niet snel contact opneemt. Werkgeefster gaat ervan uit dat werkneemster eind maart ontslag heeft genomen vanwege voorgaande redenen.

Werkneemster is van mening dat de werkgeefster niet aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, gezien werkgeefster geen loon betaald heeft over de maanden april tot en met juli 2020. Werkgeefster is van mening dat zij het bericht van de werknemer, over het hervatten van de werkzaamheden, mocht opvatten als een herstelmelding. Werkgeefster voert aan dat werkneemster geen recht heeft op loon, omdat werkneemster sinds maart 2020 niet meer gewerkt heeft en niet bereikbaar was. In reconventie vordert werkgeefster werkneemster te veroordelen tot betaling van € 370,65 netto (eindafrekening) en betaling van min-uren. Volgens werkgeefster was werkneemster op de hoogte van haar min-uren en heeft zij desondanks geen actie ondernomen om deze in te halen.

Oordeel van de kantonrechter

Dit geschil is door de kantonrechter beoordeeld. De kantonrechter is van oordeel dat de werkneemster zich niet hersteld gemeld heeft. Het bericht van de werkneemster medio maart bevat geen verklaring dat ze weer beter zou zijn. Werkneemster verwachtte dat zij haar werkzaamheden kon hervatten, maar dit stond niet vast. De werkgeefster kon en mocht er daarom niet op vertrouwen dat werkneemster de werkzaamheden kon hervatten. Dit betekent dat de arbeidsovereenkomst tussen partijen in augustus 2020 is geëindigd. Werkneemster heeft over de periode april tot en met juli 2020 recht op loon tijdens ziekte. Dat werkneemster arbeidsongeschikt is geraakt en daardoor de uren niet in de zomer heeft kunnen inhalen, zoals werkgeefster heeft gesteld, behoort tot het risico van werkgeefster. Dit betekent dat de min-uren niet verrekend mogen worden.

Het is belangrijk dat werknemer en werkgever zich ervan bewust zijn wanneer een herstelmelding daadwerkelijk een herstelmelding is. In een herstelmelding dient duidelijk opgenomen te worden of en per wanneer de werkzaamheden hervat kunnen worden, anders mag de werkgever er niet van uit gaan dat een werknemer hersteld is.

Heeft u hier een vraag over of heeft u een andere arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan gerust contact met mij op!

mr Alissa van der Voet                         Van Zinnicq Bergmann Advocaten

Advocaat arbeidsrecht                          ‘s-Hertogenbosch

woman wearing white dress shirt using holding black leather case on brown wooden table

TAGS

Ontvang onze gratis juridische tips
Van Zinnicq Bergmann advocaten publiceert regelmatig een gratis e-mail-nieuwsbrief met daarin juridische tips. Wil je als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je nu in!

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.