Navigatie

 

Huurder hoeft niet mee te werken aan onaangekondigde woninginspectie(s)

Het is op zich logisch dat een verhuurder zo nu en dan de verhuurde woonruimte wenst te inspecteren of huurder zich wel aan de overeengekomen afspraken houdt en of de verhuurde woonruimte er nog naar behoren uitziet. Huurders moeten dit soort inspecties dan ook vaak dulden. Doorgaans zal dit geen problemen opleveren en wordt dit netjes bij afspraak onderling tussen verhuurder en huurder geregeld. In onderhavige zaak wilde de verhuurder echter periodiek onaangekondigde woninginspecties uitvoeren.

Casus

Verhuurder is op een dag onaangekondigd bij huurder aan de deur geweest om een inspectie in het gehuurde uit te voeren waarbij verhuurder onder meer wilde onderzoeken of sprake was van hennepteelt. Huurder heeft verhuurder echter geen toegang verleend tot de woning. Verhuurder heeft huurder een dag daarna laten weten dat hij als goed huurder gehouden is om zijn medewerking te verlenen aan de door verhuurder beoogde inspectie. Huurder heeft echter aan verhuurder laten weten dat hij van mening is dat hij niet verplicht is om te allen tijde toegang tot de woning aan verhuurder te verlenen en daarnaast dat er geen aanleiding bestaat voor een dergelijk onderzoek. Verhuurder is naar aanleiding hiervan een procedure gestart waarin gevorderd wordt dat huurder zijn medewerking dient te verlenen aan periodieke inspecties van het gehuurde en dat huurder verhuurder toegang tot de woning dient te verschaffen op ieder gewenst moment, ook voor een onaangekondigde inspectie, op straffe van een dwangsom van € 5.000,- per weigering. Verhuurder legt hier onder meer aan ten grondslag dat zij gehouden is het gehuurde regelmatig te inspecteren en te controleren om na te gaan of er geen sprake is van een hennepkwekerij, en dat verhuurders het risico lopen bestuurlijke boetes opgelegd te krijgen.

Oordeel rechter

De kantonrechter overweegt dat een huurder recht heeft op ongestoord huurgenot en dat het recht op privacy door verhuurder dient te worden gerespecteerd. In de algemene huurvoorwaarden is opgenomen dat voor de verhuurder de bevoegdheid bestaat om de woning te betreden voor het verhelpen van gebreken of het doen taxeren van de woning. Hiervoor is echter wel toestemming van huurder vereist. Verhuurder is volgens de algemene voorwaarden slechts in noodgevallen bevoegd de woning zonder toestemming van huurder te betreden. Volgens de kantonrechter is geen sprake van een noodgeval en derhalve bestaat er geen rechtsgrond voor een dergelijke bevoegdheid voor verhuurder. Het is niet contractueel overeengekomen en het maakt onevenredig inbreuk op het recht op privacy en het huurgenot van huurder. De vordering van verhuurder wordt derhalve afgewezen.

Juridische tip

Het is op grond van bovenstaande aan te bevelen dit soort zaken duidelijk overeen te komen of op te nemen in de algemene voorwaarden, maar de vraag blijft of het recht van privacy dan ook niet zal prevaleren. Ik denk bij onaangekondigde woninginspecties in veel gevallen wel.

Mocht u als verhuurder of als huurder vragen hierover hebben, neem dan gerust eens vrijblijvend contact op.

TAGS

Ontvang onze gratis juridische tips
Van Zinnicq Bergmann advocaten publiceert regelmatig een gratis e-mail-nieuwsbrief met daarin juridische tips. Wil je als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je nu in!

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.