Navigatie

 

Bedrijfsmatige hennepkweek bij meer dan vijf hennepplanten

Wanneer hennepplanten worden aangetroffen in het gehuurde zal de verhuurder bijna altijd direct ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de huurwoning vorderen. Van belang is hierbij of sprake is van bedrijfsmatige hennepkweek of van kweek voor eigen gebruik en tevens wordt er gekeken naar de omstandigheden van het geval.

Casus

Politieambtenaren hebben in de tuin van de huurder hennepplanten (dertien moederplanten en vier stekken) zien staan, reden waarom verhuurder ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde vordert bij de kantonrechter. De kantonrechter oordeelt dat hierdoor sprake is van een tekortkoming in de nakoming van een of meer verbintenissen uit de huurovereenkomst. De tekortkoming van de huurder is volgens de kantonrechter echter zo gering van omgang, dat deze tekortkoming de ontbinding en ontruiming niet rechtvaardigt. Er is sprake van hennepkweek voor eigen gebruik volgens de kantonrechter. Daarnaast is niet gebleken van overlast en veiligheidsrisico’s en de huurder dient tevens over een woning te beschikken waarin hij zijn zoontje kan laten wonen. De verhuurder is tegen deze uitspraak van de kantonrechter in hoger beroep gegaan.

Oordeel Gerechtshof

Het hof kijkt in deze zaak allereerst naar het aantal hennepplanten voor de bepaling of sprake is van beroep- of bedrijfsmatige hennepteelt. Uit de Aanwijzing Opiumwet (punt 3.2.1) haalt het hof de grens van vijf hennepplanten. Bij meer dan vijf hennepplanten wordt aangenomen dat sprake is van beroeps- of bedrijfsmatige hennepteelt en het hof neemt dit hier over. Daarnaast geeft het hof aan dat het een feit van algemene bekendheid is dat omwonenden stankoverlast kunnen ervaren door de aanwezigheid van een aantal grote hennepplanten in een tuin. Tevens heeft een dergelijke hennepkweek een negatieve invloed op de woonomgeving en de leefbaarheid in een wijk. Het hof oordeelt daarom ook, dat de tekortkoming van de huurder de ontbinding van de huurovereenkomst en de ontruiming van het gehuurde rechtvaardigt. Het langdurige huurderschap van de huurder en het feit dat het zoontje van de huurder bij hem zal komen te wonen, maakt dit niet anders. Het aantal hennepplanten geeft in deze zaak derhalve de doorslag.

Juridische tip

Hennep kweken in het gehuurde, waaronder de tuin ook valt, komt nog steeds veelvuldig voor en verhuurders treden hier vaak hard tegen op. Zoals hierboven is gebleken is het van belang aan te tonen dat sprake is van beroep- of bedrijfsmatige hennepteelt. Het aantal planten kan derhalve van belang zijn, maar ook bijkomende omstandigheden kunnen een grote rol spelen, zoals bijvoorbeeld overlast, brandgevaar en dergelijke. Mocht u als verhuurder, maar ook als huurder, hier vragen over hebben neem dan gerust contact op.

Joost Hofman

TAGS

Ontvang onze gratis juridische tips
Van Zinnicq Bergmann advocaten publiceert regelmatig een gratis e-mail-nieuwsbrief met daarin juridische tips. Wil je als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je nu in!

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.