Navigatie

 
Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

Inmiddels is een ieder er wel van op de hoogte, dat vanuit de overheid een subsidie in het leven is geroepen om werkgevers, die hun bedrijf moeten sluiten of te maken krijgen met een groot omzetverlies, te compenseren. Dit heeft de overheid gedaan in de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid, de NOW.

Zonder uitputtend te zijn, wil ik in deze bijdrage een aantal punten aanstippen, die van belang kunnen zijn bij de overweging om die subsidie al dan niet aan te vragen. Die subsidie kan aangevraagd worden als verwacht wordt dat meer dan 20% omzetverlies zal plaatsvinden in de maanden maart tot en met mei 2020. Deze periode wordt vergeleken met dezelfde periode in 2019 of met een andere periode van 3 maanden in 2019. Het gaat dus om ¼ van de omzet. Bij de aanvraag moet een schatting doorgegeven worden. Het is niet noodzakelijk om de reden van de daling aan te geven, alleen dat een daling plaats zal vinden is voldoende. De aanvraag bij het UWV zal vanaf 6 april ingediend kunnen worden. De verwachte behandelduur is 13 weken.

Hoogte van de vergoeding

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

Uitgangspunt is dat 90% van het loon gecompenseerd wordt. Wordt een verlies geleden van bijvoorbeeld 50% dan ziet de berekening er als volgt uit: 50% x 90% x loonsom. Om fraude te voorkomen, wordt voor het begrip loonsom aansluiting gezocht bij het sociale verzekeringsloon voor een dienstbetrekking ‘uit tegenwoordige arbeid’. Zo worden reiskosten, werkkostenregelingen en pensioenpremies niet meegenomen. Ook vakantiegeld valt erbuiten, maar daarvoor komt een compensatie van 30%.  Advies is om de aanvraag (samen) te laten doen of kort te sluiten met de accountant. Er zal namelijk bij de aanvraag ook een accountantsverklaring afgegeven moeten worden, waarmee de inschatting van de daling toegelicht wordt. Voor de loonsom wordt uitgegaan van alle lonen van de werknemers.

Er is een maximum gesteld van € 9.598,– bruto per maand.

De mogelijkheid bestaat om een voorschot aan te vragen, die 80% van de loonsom bedraagt. Die wordt dan berekend op basis van het loon van januari 2020. Bij een verwacht verlies van 50% ziet de berekening er als volgt uit: 50% x 90% x loonsom x 80%.

Verplichtingen voor de werkgever

In artikel 13 van de regeling staan de verplichtingen voor de werkgever opgesomd. Ik zal daarvan een aantal vermelden. Er geldt een ontslagverbod tijdens deze periode van 3 maanden, maar een ontslag op een andere dan de bedrijfseconomische reden is mogelijk. Alle ontslagen tot 17 maart 2020 vallen buiten dit verbod. Wordt dit verbod overtreden, door bijvoorbeeld een reorganisatie door te voeren, dan volgt een boete. Daartoe wordt dan een nieuwe berekening gemaakt en wordt uitgegaan van een verhoging van de loonsom naar 150%. De regeling geldt voor alle werknemers, dus ook voor de flex- en oproepkrachten. Wordt gewerkt met een payrollbedrijf, dan geldt alleen dat een payrollbedrijf zelf deze subsidie aan kan vragen.

Mr J. (Hanneke) van Haarlem

Van Zinnicq Bergmann Advocaten

TAGS

Ontvang onze gratis juridische tips
Van Zinnicq Bergmann advocaten publiceert regelmatig een gratis e-mail-nieuwsbrief met daarin juridische tips. Wil je als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je nu in!

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.