Navigatie

 

(Wets)wijzigingen per 1 januari 2014

Algemeen

Sedert 4 jaar gelden twee vaste momenten waarop wetten gewijzigd kunnen worden namelijk op 1 januari en 1 juli van ieder jaar. Voor ministeriële regelingen zijn er vier van zulke momenten per jaar: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.

Het is daarom een goed moment om de eerste blog van het nieuwe jaar te gebruiken om enkele wetswijzigingen te benoemen. De meeste wijzigingen zijn relatief klein en onbeduidend en zullen weinig mensen raken. De lijst zal dan ook niet uitputtend zijn.

Prijzen

Veel wijzigingen betreffende prijswijzigingen. Zo gaan de griffierechten omhoog, alsook de eigen bijdrages voor toevoegingen. Verder weten de accijnzen de prijzen op te drijven en gaat ook de belasting op leidingwater omhoog.

De laagste belastingschijf wordt aangepast en ook de hypotheekrenteaftrekmogelijkheid.

Ook de strafrechtelijke boetes gaan om hoog.

De exacte verhogingen zijn op de site van de overheid terug te vinden.

Daarentegen stijgt ook het minimumloon. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband is per 1 januari 2014 € 1.485,60 per maand, € 342,85 per week, € 68,57 per dag.

Het wettelijk bezoldigingsmaximum op grond van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector stijgt naar € 230.474,00, zie daarvoor Regeling houdende wijziging van de bedragen met betrekking tot het wettelijke bezoldigingsmaximum van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector voor 2014.

De verplichting om op maandag post te bezorgen vervalt en de prijs van een postzegel stijgt.

Ook de AOW leeftijd stijgt en gaat in met 65 jaar en 2 maanden.

Arbeidsrecht

Enkele belangrijke wijzigingen vinden plaats in het arbeidsrecht.

Voorheen werden ontslagvergoedingen om fiscale redenen in stamrechtconstructies geplaatst. Vanaf 1 januari 2014 kan een ontslagvergoeding niet meer onbelast worden omgezet in een stamrecht. Dat betekent dat direct belasting betaald moet worden over een ontslagvergoeding.

Per 1 januari kunnen buitensporige bonussen worden aangepast of zelfs teruggevorderd !

Dat geldt voor bonussen die achteraf bezien zijn toegekend op basis van onjuiste informatie (‘claw back’) en voor bonussen waarvan uitkering wegens onredelijkheid en onbillijkheid niet kan worden gerechtvaardigd. De regeling geldt voor bestuurders van alle NV’s en van alle financiële ondernemingen, waaronder banken, verzekeraars en beleggingsondernemingen. Voor financiële ondernemingen geldt bovendien dat ook dagelijks beleidsbepalers worden geraakt.

Schenkingen

Tekst van de Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers.

Interessant is wel de regeling Tijdelijke verruiming vrijstelling schenkbelasting. Deze geldt al vanaf 1 oktober 2013, maar is toch vermeldenswaardig.

■De eenmalig verhoogde vrijstelling is verhoogd naar € 100.000. Deze vrijstelling was in 2013 € 51.407 voor een schenking van een ouder aan een kind.

■Het hoeft niet langer te gaan om een schenking van een ouder aan een kind.

■De ontvanger hoeft niet meer tussen de 18 en 40 jaar te zijn.

Dit betekent dat iedereen van een familielid of van een derde een schenking mag ontvangen van maximaal € 100.000. Dit bedrag is belastingvrij. De ontvanger moet het geld wel gebruiken voor:

■Het verwerven van een eigen woning

■Het aflossen van een eigenwoningschuld

■De kosten van het verbeteren en onderhouden van zijn eigen woning

■De afkoop van de erfpachtcanon bij een eigen woning met erfpacht

■Het aflossen van de restschuld van de verkochte eigen woning.

De notaris blijft de aangewezen persoon om u hierover meer inlichtingen te verstrekken, ook al is per 1 januari 2014 een notariële akte niet meer vereist voor schenkingen aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of aan een vereniging met ten minste 25 leden.

Curatele

Regelingen terzake curatele, beschermingsbewind en mentorschap worden ingrijpend gewijzigd. Zo wordt het niet langer mogelijk om onder curatele te worden gesteld wegens verkwisting. Bewindvoering is dan wel een mogelijkheid. Ook worden strengere eisen gesteld aan curatoren, mentoren en bewindvoerders. Voor informatie kunt u bij ons kantoor terecht.

Indexering alimentatie

Tenslotte nog de indexering van de alimentatie op grond van artikel 1 :402a BW: deze gaat per 1 januari 2014 met 0,9 % omhoog.

Marlous Weerts

BLOGARCHIEF

 • mei 2024
 • april 2024
 • maart 2024
 • januari 2024
 • november 2023
 • september 2023
 • augustus 2023
 • juli 2023
 • mei 2023
 • april 2023
 • maart 2023
 • februari 2023
 • januari 2023
 • december 2022
 • november 2022
 • oktober 2022
 • september 2022
 • augustus 2022
 • juli 2022
 • juni 2022
 • mei 2022
 • april 2022
 • maart 2022
 • februari 2022
 • januari 2022
 • december 2021
 • november 2021
 • oktober 2021
 • september 2021
 • augustus 2021
 • juli 2021
 • juni 2021
 • mei 2021
 • april 2021
 • maart 2021
 • februari 2021
 • januari 2021
 • december 2020
 • november 2020
 • oktober 2020
 • september 2020
 • augustus 2020
 • juli 2020
 • juni 2020
 • mei 2020
 • april 2020
 • maart 2020
 • februari 2020
 • januari 2020
 • december 2019
 • november 2019
 • oktober 2019
 • september 2019
 • augustus 2019
 • juli 2019
 • december 2018
 • november 2018
 • oktober 2018
 • september 2018
 • augustus 2018
 • februari 2018
 • januari 2018
 • december 2017
 • november 2017
 • oktober 2017
 • september 2017
 • augustus 2017
 • juli 2017
 • juni 2017
 • mei 2017
 • april 2017
 • maart 2017
 • februari 2017
 • januari 2017
 • december 2016
 • november 2016
 • oktober 2016
 • september 2016
 • augustus 2016
 • juli 2016
 • maart 2016
 • december 2015
 • november 2015
 • oktober 2015
 • september 2015
 • juli 2015
 • juni 2015
 • mei 2015
 • april 2015
 • maart 2015
 • februari 2015
 • januari 2015
 • december 2014
 • november 2014
 • oktober 2014
 • augustus 2014
 • juli 2014
 • mei 2014
 • april 2014
 • maart 2014
 • februari 2014
 • januari 2014
 • december 2013
 • november 2013
 • oktober 2013
 • september 2013
 • augustus 2013
 • juli 2013
 • juni 2013
 • mei 2013
 • april 2013
 • maart 2013
 • februari 2013
 • januari 2013
 • december 2012
 • november 2012
 • oktober 2012
 • augustus 2012
 • juli 2012
 • juni 2012
 • mei 2012
 • april 2012
 • maart 2012

 • TAGS

  Ontvang onze gratis juridische tips
  Van Zinnicq Bergmann advocaten publiceert regelmatig een gratis e-mail-nieuwsbrief met daarin juridische tips. Wil je als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je nu in!

  Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.