Navigatie

 

Ontslag wegens wegnemen blikjes cola

Ontslag wegens wegnemen blikjes cola

Ontslag wegens een dringende reden, dan wel ontslag op staande voet, heeft grote (financiële) gevolgen voor een werknemer. Er wordt geen ontslagvergoeding toegekend en de werknemer komt niet in aanmerking voor een WW-uitkering omdat het verwijt van het ontslag bij de werknemer ligt. Het wegnemen van cola blikjes om deze vervolgens te nuttigen met collega’s blijkt een dringende reden te zijn.

Casus

Een werknemer is 26 jaar in dienst bij een ziekenhuis en in de periode van 22 juni 2012 tot en met november 2012 heeft hij regelmatig op vrijdag een aantal blikjes cola (3 à 4 per keer) zonder toestemming van het ziekenhuis uit het voorraadmagazijn weggenomen en opgedronken met collega’s. Het ziekenhuis heeft een onderzoek ingesteld en daarbij camera’s geplaatst. In een gesprek tussen de werknemer en het ziekenhuis heeft de werknemer ontkennend geantwoord op de vraag of hij wel eens zaken heeft weggenomen of genuttigd uit het magazijn. De werknemer geeft daarbij aan dat hij het betreurt dat er zo weinig vertrouwen in hem wordt gesteld als persoon en hij benadrukt dat hij weet dat het wegnemen of nuttigen van eigendommen van het ziekenhuis uit het magazijn verboden is. Later in het gesprek worden de beelden getoond en de werknemer wordt op non-actief gesteld. Het ziekenhuis verzoekt de kantonrechter uiteindelijk de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens dringende redenen.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter oordeelt dat sprake is van een dringende reden als bedoeld in artikel 7:677 lid 1 BW. Van het ziekenhuis kan niet redelijkerwijs worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. De werknemer heeft zich volgens de kantonrechter schuldig gemaakt aan het meermalen plegen van verduistering in dienstbetrekking en daarbij komt dat de werknemer dit eerder in alle toonaarden ontkende. De relatief geringe waarde van de cola blikjes doet niet af aan het feit van de ernst van de gedragingen. De persoonlijke omstandigheden van de werknemer, zoals het lange dienstverband, het altijd naar behoren uitoefenen van zijn functie en de grote financiële gevolgen wegen volgens de kantonrechter niet op tegen de aard en de ernst van de gedragingen van de werknemer. De arbeidsovereenkomst wordt derhalve (direct) ontbonden zonder enige vergoeding en de werknemer wordt tevens veroordeeld in de proceskosten.

Juridische tip

Het wegnemen van zaken op het werk, hoe gering de waarde daarvan ook is, kan een dringende reden opleveren voor ontslag en dit kan zeer grote gevolgen voor een werknemer. Mocht u hier als werknemer, dan wel als werkgever vragen over hebben of over ontslag in het algemeen, neem dan gerust contact op.

Joost Hofman

TAGS

Ontvang onze gratis juridische tips
Van Zinnicq Bergmann advocaten publiceert regelmatig een gratis e-mail-nieuwsbrief met daarin juridische tips. Wil je als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je nu in!

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.