Navigatie

 

Nieuw huurrecht: Wet Doorstroming Huurmarkt 2015

De Eerste Kamer heeft onlangs ingestemd met het wetsvoorstel Doorstroming Huurmarkt van minister Blok. Dit wetsvoorstel wijzigt boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (hierin is het huurrecht voornamelijk te vinden) en enkele andere wetten. Door het stellen van nadere huurmaatregelen wordt een verdere bevordering van de doorstroming op de woninghuurmarkt beoogd. De belangrijkste punten hieruit zijn de huursombenadering, welke de som van alle huurstijgingen van woningcorporaties maximeert op gemiddeld inflatie plus 1%, de inkomensafhankelijke huurverhoging om het zogenaamde scheefwonen tegen te gaan en de uitbreiding van de mogelijkheden om tijdelijke huurovereenkomsten te sluiten.

Huursombenadering en inkomensafhankelijke huurverhoging

Op individueel niveau (en binnen de limiet) zijn huurverhogingen tot maximaal inflatie plus 2,5% mogelijk. Voor particuliere verhuurders in het gereguleerde segment van huurwoningen gelden deze maxima ook, echter zij zijn niet gebonden aan het plafond van een maximale huursomstijging.

Om de soms (te) grote verschillen tussen bestaande en nieuwe huurovereenkomsten ten aanzien van de huurprijs te laten afnemen, telt voor woningcorporaties de verhoging van de huurprijs na een verhuizing – de huurharmonisatie – mee in de berekening van de maximale huursomstijging. Dit dient bij te dragen aan een betere doorstroming van huurwoningen.

Voor huurders met een inkomen boven de toewijzingsgrens voor de sociale huur geldt een huurverhoging van inflatie plus 4%. Er komt daarbij een jaarlijkse inkomenstoets. Deze inkomensafhankelijke huurverhogingen zullen niet (langer) gelden voor gepensioneerden met hoge inkomens en huishoudens van 4 of meer personen. Tevens tellen inkomensafhankelijke huurverhogingen niet mee bij de berekening van de huursomstijging, mits de extra opbrengsten hiervan worden gebruikt voor investeringen.

Tijdelijke huurovereenkomsten

De nieuwe wet maakt het mogelijk tijdelijke huurovereenkomsten te sluiten. Voor zelfstandige huurwoningen kan een huurovereenkomst worden gesloten van maximaal 2 jaar en voor onzelfstandige woonruimte maximaal 5 jaar.

Deze huurovereenkomsten voor bepaalde tijd eindigen dus na de overeengekomen termijn van rechtswege. Nu is het nog zo dat alle huurovereenkomsten voor woonruimte dienen te worden opgezegd en de verhuurder dient daarbij ook de grond(en) voor de opzegging te vermelden. Alleen een grond welke in de wet voorkomt, wordt gezien als een geldige reden.

De verhuurder dient de huurder bij deze tijdelijke huurovereenkomsten wel tijdig (minimaal 3 maanden en maximaal 1 maand voor het einde van de huurovereenkomst) schriftelijk te informeren, anders ontstaat alsnog een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Ook wanneer de verhuurder na afloop van de eerste tijdelijke huurovereenkomst (voor maximaal 2 onderscheidenlijk 5 jaar) met dezelfde huurder opnieuw een huurovereenkomst aangaat, zal een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan.

De huurder kan de tijdelijke huurovereenkomst wel tussentijds opzeggen. De verhuurder (in beginsel) niet. Woningcorporaties mogen, afgezien van een aantal uitzonderingen, geen huurovereenkomsten van maximaal 2 jaar voor zelfstandige woningen aanbieden. De specifieke gevallen waarin een woningcorporatie wel tijdelijk zelfstandige woonruimte mag verhuren voor maximaal twee jaar, worden in een ministeriele regeling opgenomen. Enkele voorbeelden die tot nu toe zijn genoemd tijdens het wetgevingsproces zijn huurders die voor werk of studie tijdelijk in een andere plaats of land werken of studeren, tijdelijke huisvesting voor noodopvang en tweede of laatste kans huurovereenkomsten.

1 juli 2016 en 1 januari 2017

De Wet Doorstroming Huurmarkt 2015 is reeds voor een gedeelte ingegaan per 1 juli 2016 en het tweede gedeelte zal ingaan per 1 januari 2017.

De mogelijkheid tot het sluiten van tijdelijke huurovereenkomsten is ingegaan per 1 juli 2016.

Daarnaast geldt dit jaar nog een maximale verhoging van inflatie plus 1,5% bij de jaarlijkse aanpassing van de huurprijzen voor de groep met de laagste inkomens. Voor de groep met de hogere inkomens geldt een maximale verhoging van inflatie plus 2 % of 4% afhankelijk van de inkomenscategorie waar de huurder in zit.

De overige wijzingen gaan gelden van 1 januari 2017.

Indien u vragen heeft over de Wet Doorstroming Huurmarkt 2015 en de gevolgen daarvan voor u, kunt u contact met mij opnemen.

Joost Hofman

BLOGARCHIEF

 • juni 2024
 • mei 2024
 • april 2024
 • maart 2024
 • januari 2024
 • november 2023
 • september 2023
 • augustus 2023
 • juli 2023
 • mei 2023
 • april 2023
 • maart 2023
 • februari 2023
 • januari 2023
 • december 2022
 • november 2022
 • oktober 2022
 • september 2022
 • augustus 2022
 • juli 2022
 • juni 2022
 • mei 2022
 • april 2022
 • maart 2022
 • februari 2022
 • januari 2022
 • december 2021
 • november 2021
 • oktober 2021
 • september 2021
 • augustus 2021
 • juli 2021
 • juni 2021
 • mei 2021
 • april 2021
 • maart 2021
 • februari 2021
 • januari 2021
 • december 2020
 • november 2020
 • oktober 2020
 • september 2020
 • augustus 2020
 • juli 2020
 • juni 2020
 • mei 2020
 • april 2020
 • maart 2020
 • februari 2020
 • januari 2020
 • december 2019
 • november 2019
 • oktober 2019
 • september 2019
 • augustus 2019
 • juli 2019
 • december 2018
 • november 2018
 • oktober 2018
 • september 2018
 • augustus 2018
 • februari 2018
 • januari 2018
 • december 2017
 • november 2017
 • oktober 2017
 • september 2017
 • augustus 2017
 • juli 2017
 • juni 2017
 • mei 2017
 • april 2017
 • maart 2017
 • februari 2017
 • januari 2017
 • december 2016
 • november 2016
 • oktober 2016
 • september 2016
 • augustus 2016
 • juli 2016
 • maart 2016
 • december 2015
 • november 2015
 • oktober 2015
 • september 2015
 • juli 2015
 • juni 2015
 • mei 2015
 • april 2015
 • maart 2015
 • februari 2015
 • januari 2015
 • december 2014
 • november 2014
 • oktober 2014
 • augustus 2014
 • juli 2014
 • mei 2014
 • april 2014
 • maart 2014
 • februari 2014
 • januari 2014
 • december 2013
 • november 2013
 • oktober 2013
 • september 2013
 • augustus 2013
 • juli 2013
 • juni 2013
 • mei 2013
 • april 2013
 • maart 2013
 • februari 2013
 • januari 2013
 • december 2012
 • november 2012
 • oktober 2012
 • augustus 2012
 • juli 2012
 • juni 2012
 • mei 2012
 • april 2012
 • maart 2012

 • TAGS

  Ontvang onze gratis juridische tips
  Van Zinnicq Bergmann advocaten publiceert regelmatig een gratis e-mail-nieuwsbrief met daarin juridische tips. Wil je als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je nu in!

  Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.