Navigatie

 

Grovelijke belediging van werkgever op Facebook: ontslag wegens dringende redenen

Op grond van het arbeidsrecht kan een arbeidsovereenkomst wegens dringende redenen “onverwijld” worden opgezegd, het zogenoemde ontslag op staande voet. Dergelijke dringende redenen zijn ook een grond om de Kantonrechter te verzoeken de arbeidsovereenkomst wegens gewichtige redenen te ontbinden als – om welke reden dan ook – een ontslag op staande voet niet gewenst is.

Belediging op Facebook

Op 2 januari 2012 trad een werknemer rechtstreeks bij Blokker in loondienst als magazijnmedewerker, nadat deze werknemer daarvoor al als uitzendkracht bij Blokker werkzaam was geweest. Al snel vroeg de werknemer Blokker om een voorschot op zijn salaris te betalen, maar Blokker is daar niet op ingegaan. Daarop uitte de werknemer zich zeer negatief over Blokker als zijn werkgever op Facebook en gedroeg hij zich “opgefokt” op de werkvloer. Daarover heeft een gesprek plaatsgevonden en heeft Blokker deze medewerker officieel per brief gewaarschuwd. Op 2 februari 2012 plaatste de werknemer weer een bericht op Facebook, waarin hij over Blokker schrijft als een “hoerebedrijf” en over zijn leidinggevende als een “hoerestumperd”. Mondeling en schriftelijk heeft Blokker deze werknemer nog dezelfde dag aangesproken op zijn gedrag en hem per direct geschorst. Daarna verzoekt Blokker de Kantonrechter de arbeidsovereenkomst op grond van dringende redenen per direct te ontbinden.

Verweer

De Kantonrechter kwalificeert de uitingen van de werknemer op Facebook als “grovelijk beledigend” en verwerpt de verweren van de werknemer: gestelde vrijheid van meningsuiting is niet aan de orde en kent bovendien zijn begrenzing in de beginselen van goed werknemerschap, het weigeren van uitbetaling van een voorschot kan niet gezien worden als een gerechtvaardigde aanleiding om zich publiekelijk zo uit te laten over Blokker, het verwijderen van de uitlatingen is “mosterd na de maaltijd” en naar het oordeel van de Kantonrechter behoort Facebook niet tot het privédomein van de werknemer. Vooral de motivering over dat laatste punt is leuk om eens te lezen, omdat de Kantonrechter zich daar uitlaat over de betrekkelijkheid van het begrip “vrienden”. De beschikking is hier gepubliceerd. Vooral omdat de werknemer al gewaarschuwd was, moet de grovelijke wijze van belediging van Blokker volgens de Kantonrechter dan ook worden gezien als een dringende reden op grond waarvan van Blokker niet kan worden gevergd dat zij de arbeidsovereenkomst voorzet. De arbeidsovereenkomst wordt dan ook met onmiddellijke ingang ontbonden zonder toekenning van een  vergoeding aan de werknemer.

Juridische tip

Uiteraard spelen er wel eens zaken tussen werknemers en werkgevers die wellicht spanning in de onderlinge relatie kunnen veroorzaken. En natuurlijk laat een werknemer zich wel eens daarover uit tegen zijn vrienden. Het plaatsen op social media sites van beledigende uitlatingen gaat echter een stap te ver. Mocht u als werkgever hier mee te maken krijgen of heeft u als werknemer problemen met uw werkgever, neem dan eens contact op. Ik kan u helpen om te zoeken naar een oplossing.

Hanneke van Haarlem

TAGS

Ontvang onze gratis juridische tips
Van Zinnicq Bergmann advocaten publiceert regelmatig een gratis e-mail-nieuwsbrief met daarin juridische tips. Wil je als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je nu in!

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.