Navigatie

 

WWZ: proeftijd, vernietiging opzegging, ontbinding, transitievergoeding en billijke vergoeding

Sinds de invoering van de WWZ per 1 januari en 1 juli 2015 worden er steeds meer uitspraken gepubliceerd die van belang zijn voor de toepassing en de uitwerking van de WWZ. In de uitspraak die ik hieronder kort zal behandelen, komen een aantal belangrijke onderwerpen van de WWZ aan bod, reden waarom deze uitspraak ook interessant is. Het gaat namelijk over een proeftijdbeding, de vernietiging van de opzegging van de arbeidsovereenkomst, de ontbinding van de arbeidsovereenkomst, de transitievergoeding en de billijke vergoeding.

Casus

Werkneemster is bijna twee jaar in dienst bij werkgever in de functie van bedrijfsleider. Partijen tekenen op 9 juni 2015 een arbeidsovereenkomst met als ingangsdatum 1 juli 2015 en in deze arbeidsovereenkomst is een proeftijdbeding opgenomen. Werkneemster is per 2 juli 2015 ziek geworden en werkgever zegt de arbeidsovereenkomst een paar weken later op, waarbij een beroep wordt gedaan op het proeftijdbeding. Werkneemster verzoekt de kantonrechter om de opzegging te vernietigen, omdat het proeftijdbeding volgens haar nietig is. Werkgever verzoekt in dezelfde procedure een voorwaardelijke ontbinding voor het geval de opzegging geen stand houdt. Werkneemster stelt, indien de ontbinding wordt toegewezen, dat werkgever naast een transitievergoeding ook een billijke vergoeding verschuldigd is.

Kort gezegd heeft een werknemer heeft aanspraak op een transitievergoeding wanneer deze twee jaar of langer in dienst is geweest en het initiatief tot ontslag bij de werkgever ligt. Om (daarnaast) in aanmerking te komen voor een billijke vergoeding moet sprake zijn van ernstig verwijtbaar handelen door de werkgever. Zie artikel 7:673 BW.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter oordeelt allereerst dat het proeftijdbeding nietig is op grond van artikel 7:652 lid 8 sub d BW, omdat de overeenkomst van 9 juni 2015 geen duidelijke andere vaardigheden of verantwoordelijkheden van werkneemster vroeg dan de vorige overeenkomst. Werkneemster voerde toen namelijk ook al haar werkzaamheden uit als bedrijfsleider. Dit betekent dat de opzegging wordt vernietigd en het loon van werkneemster doorbetaald dient te worden totdat een rechtsgeldig einde is gekomen aan de arbeidsovereenkomst.

Daarnaast concludeert de kantonrechter dat een verstoorde arbeidsrelatie is ontstaan en dat dit een reden is om de arbeidsovereenkomst toch te ontbinden (artikel 7:669 lid 3 sub g BW). Omdat deze grond geen verband houdt met de ziekte van werkneemster staat het opzegverbod wegens ziekte hier los van en kan de arbeidsovereenkomst dus worden ontbonden (de overige huidige gronden voor ontslag staan in artikel 7:669 BW). De kantonrechter oordeelt daarbij dat de werkgever een transitievergoeding verschuldigd is aan werkneemster, omdat zij volgens de kantonrechter in totaal drie jaar en zes maanden in dienst is geweest.

Tevens is de kantonrechter van mening dat werkgever een billijke vergoeding verschuldigd is, omdat sprake is van ernstig verwijtbaar handelen door werkgever. De kantonrechter is namelijk van mening dat werkgever het dienstverband wilde beëindigen vanwege de ziekte van werkneemster en dat werkgever verweten kan worden dat de arbeidsrelatie tussen partijen is verstoord.

De toekenning van een billijke vergoeding is vrij bijzonder, daar deze vergoeding volgens de parlementaire geschiedenis slechts in uitzonderlijke gevallen dient te worden toegekend. De billijke vergoeding wordt derhalve ook wel vaak ‘het muizengaatje’ genoemd.

Juridische tip

Als werkgever dient u rekening te houden met de specifieke bepalingen uit de WWZ, anders loopt u het risico dat u naast een transitievergoeding zelfs nog een billijke vergoeding dient te betalen aan uw werknemer. Kennis van de WWZ is voor een werkgever, maar ook voor een werknemer, dus van groot belang.

Heeft u als werkgever of als werknemer vragen over deze casus of over andere zaken betreffende de WWZ, neem dan gerust contact met mij op.

Joost Hofman

BLOGARCHIEF

 • juli 2024
 • juni 2024
 • mei 2024
 • april 2024
 • maart 2024
 • januari 2024
 • november 2023
 • september 2023
 • augustus 2023
 • juli 2023
 • mei 2023
 • april 2023
 • maart 2023
 • februari 2023
 • januari 2023
 • december 2022
 • november 2022
 • oktober 2022
 • september 2022
 • augustus 2022
 • juli 2022
 • juni 2022
 • mei 2022
 • april 2022
 • maart 2022
 • februari 2022
 • januari 2022
 • december 2021
 • november 2021
 • oktober 2021
 • september 2021
 • augustus 2021
 • juli 2021
 • juni 2021
 • mei 2021
 • april 2021
 • maart 2021
 • februari 2021
 • januari 2021
 • december 2020
 • november 2020
 • oktober 2020
 • september 2020
 • augustus 2020
 • juli 2020
 • juni 2020
 • mei 2020
 • april 2020
 • maart 2020
 • februari 2020
 • januari 2020
 • december 2019
 • november 2019
 • oktober 2019
 • september 2019
 • augustus 2019
 • juli 2019
 • december 2018
 • november 2018
 • oktober 2018
 • september 2018
 • augustus 2018
 • februari 2018
 • januari 2018
 • december 2017
 • november 2017
 • oktober 2017
 • september 2017
 • augustus 2017
 • juli 2017
 • juni 2017
 • mei 2017
 • april 2017
 • maart 2017
 • februari 2017
 • januari 2017
 • december 2016
 • november 2016
 • oktober 2016
 • september 2016
 • augustus 2016
 • juli 2016
 • maart 2016
 • december 2015
 • november 2015
 • oktober 2015
 • september 2015
 • juli 2015
 • juni 2015
 • mei 2015
 • april 2015
 • maart 2015
 • februari 2015
 • januari 2015
 • december 2014
 • november 2014
 • oktober 2014
 • augustus 2014
 • juli 2014
 • mei 2014
 • april 2014
 • maart 2014
 • februari 2014
 • januari 2014
 • december 2013
 • november 2013
 • oktober 2013
 • september 2013
 • augustus 2013
 • juli 2013
 • juni 2013
 • mei 2013
 • april 2013
 • maart 2013
 • februari 2013
 • januari 2013
 • december 2012
 • november 2012
 • oktober 2012
 • augustus 2012
 • juli 2012
 • juni 2012
 • mei 2012
 • april 2012
 • maart 2012

 • TAGS

  Ontvang onze gratis juridische tips
  Van Zinnicq Bergmann advocaten publiceert regelmatig een gratis e-mail-nieuwsbrief met daarin juridische tips. Wil je als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je nu in!

  Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.