Navigatie

 

Ontslag op staande voet wegens te laat terugkeren van vakantie

Een ontslag op staande voet heeft grote (financiële) gevolgen voor een werknemer. De werknemer komt niet in aanmerking voor een WW-uitkering, omdat het verwijt van het ontslag bij de werknemer ligt en zeer waarschijnlijk komt hij ook niet in aanmerking voor een transitievergoeding. Het wegblijven van het werk zonder bericht komt deze werknemer dan ook duur te staan.

Casus

Een werknemer dient na zijn vakantie op dinsdag 23 augustus 2016 op zijn werk te verschijnen, maar hij verschijnt zonder enig bericht pas op maandag 29 augustus 2016. Werknemer stelt dat de versnellingsbak van zijn auto op vakantie kapot was gegaan in Griekenland en dat deze daar gerepareerd diende te worden, alvorens hij zijn auto wederom kon gebruiken. De reparatie heeft volgens werknemer pas op 24 augustus 2016 uitgevoerd kunnen worden en derhalve heeft hij pas op 26 augustus 2016 de overtocht naar Italië kunnen maken. Tevens was werknemer op vakantie zijn telefoon kwijtgeraakt en wegens problemen in privésfeer had hij niet bedacht om (op een andere manier) telefonisch contact op te nemen met zijn werkgever. Werkgever heeft op 29 augustus 2016 in het gesprek met werknemer, waarin hij bovenstaande had aangegeven, werknemer een dag gegeven om zijn verhaal aan te tonen. Naar het oordeel van werkgever is werknemer daarin niet geslaagd en is hij op 30 augustus 2016 op staande voet ontslagen.

Oordeel gerechtshof

Het gerechtshof oordeelt dat het ontslag op staande voet gerechtvaardigd is geweest, omdat werknemer niet aannemelijk heeft gemaakt dat sprake is van toereikende overmacht. Uit de door werknemer overgelegde verklaring van de Griekse garagehouder blijkt niet dat de auto zodanig kapot was dat daar niet meer mee gereden kon worden en ook blijkt niets van een daadwerkelijk uitgevoerde reparatie aan de auto. De data waarop de auto bij de garagehouder zou hebben stilgestaan betreft de periode van 18 tot en met 22 augustus 2016 en komt derhalve ook niet overeen met hetgeen werknemer heeft gesteld. Van belang is ook dat werknemer op geen enkele wijze contact heeft gezocht met werkgever om deze te informeren, en uit het beroep op echtelijke problemen is, wat daar ook van zei, niet gebleken dat deze een tijdelijke terugkeer in de weg hebben gestaan of aan het tijdig contact opnemen met werkgever. Het ontslag op staande voet blijft derhalve overeind.

Juridische tip

Het ongeoorloofd afwezig zijn op het werk kan dus grote gevolgen hebben voor een werknemer. Als werknemer kunt u dit uiteraard beter niet doen en indien het onverhoopt wel gebeurt, informeer altijd direct uw werkgever. Als werkgever is het belangrijk direct actie te ondernemen door contact te zoeken/maken met werknemer en hem schriftelijk te sommeren op het werk te verschijnen. Ook is het goed om het principe van hoor en wederhoor toe te passen zoals werkgever hier ook heeft gedaan in het gesprek met werknemer.

Heeft u vragen over een ontslag op staande voet, neem dan gerust contact op.

TAGS

Ontvang onze gratis juridische tips
Van Zinnicq Bergmann advocaten publiceert regelmatig een gratis e-mail-nieuwsbrief met daarin juridische tips. Wil je als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je nu in!

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.