Navigatie

 

Slapende dienstverbanden in de praktijk

In een eerdere blog is door mij beschreven hoe omgegaan moet worden met een slapend dienstverband. Oftewel een dienstverband wat doorloopt nadat een werknemer twee jaar ziek is geweest met een loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever. Bij beëindiging van zo’n dienstverband is de werkgever de transitievergoeding verschuldigd, reden waarom in het verleden veel werkgevers daaraan niet mee wilden werken en het dienstverband in stand hielden. Daar is recent door de Hoge Raad een stokje voor gestoken. Een werkgever is nu verplicht op verzoek van de werknemer om mee te werken en de transitievergoeding te voldoen. Die transitievergoeding kan dan later door het UWV gecompenseerd worden (gerekend over de ziekteperiode van 2 jaar). Alleen wanneer een werkgever aan kan tonen dat er een belang bij is om het dienstverband in stand te laten (en dan moet zo’n werkgever van zeer goede huizen komen!), is het mogelijk medewerking te weigeren. In dat geval zal de werkgever weer moeten voldaan zijn de re-integratieverplichtingen.

Het geschil

De heer X, gezagvoerder in de scheepvaart sinds 1969, is medio 2017 uitgevallen en volledig arbeidsongeschikt geoordeeld na 2 jaar ziekte. Hij verzoekt de werkgever om de arbeidsovereenkomst te beëindigen (met toekenning van de transitievergoeding van € 81.000,– bruto), waaraan de werkgever niet mee wil werken. Wat zeker meespeelt in deze casus is dat de werknemer binnenkort de pensioengerechtigde leeftijd zal bereiken. Zou hij niet ziek geworden zijn, dan zou hij ook geen aanspraak hebben kunnen maken op die vergoeding. Maar… hij is wel ziek en zal niet herstellen.

Oordeel van de rechter

In kort geding vordert de werknemer een gebod om zijn arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. De kantonrechter heeft vervolgens geoordeeld, dat de werkgever in strijd met goed werkgeverschap handelt door niet mee te werken. Het argument dat er meerdere slapende dienstverbanden zijn, baat de werkgever niet. Ook niet dat het een financiële aderlating betreft.

Juridische tip

Op grond van slecht werkgeverschap zal in zo’n situatie zeer waarschijnlijk een billijke vergoeding worden toegekend ter hoogte van de transitievergoeding. Het is maar zeer de vraag of het UWV ook dat soort vergoedingen compenseert, nu wettelijk is vastgelegd, dat alleen de transitievergoeding wordt vergoed. Het is dus alleszins aan te raden op verzoek van een zieke werknemer om mee te werken aan beëindiging van het dienstverband met betaling van de transitievergoeding, die later gecompenseerd wordt.

J. (Hanneke) van Haarlem

Advocaat arbeidsrecht

TAGS

Ontvang onze gratis juridische tips
Van Zinnicq Bergmann advocaten publiceert regelmatig een gratis e-mail-nieuwsbrief met daarin juridische tips. Wil je als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je nu in!

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.