Navigatie

 

Uitbouw café tijdens carnaval niet toegestaan wegens veiligheid

Carnaval is natuurlijk een geweldig en gezellig volksfeest. Zeker in Oeteldonk. Bij de gedachte aan carnaval denk je natuurlijk niet zo snel aan het recht of aan rechtszaken, behoudens wellicht de openbare dronkenschappen, vechtpartijen of vernielingen die elk jaar toch wel weer voorkomen. Voor cafés is carnaval natuurlijk ‘serious business’ en je ziet dan ook veel cafés gebruik maken van een uitbouw om hun café te vergroten of ‘aantrekkelijker’ te maken. Hiervoor is natuurlijk (vaak) een vergunning van de gemeente nodig.

Casus

Een caféhouder in ‘s-Hertogenbosch heeft in 2017 een vergunning gekregen van de gemeente, waarin hem toestemming gegeven is om tijdens de carnaval bij zijn café in de Kolperstraat een uitbouw te laten plaatsen. De caféhouder heeft hiervoor een uitbouw laten maken, die alleen tijdens de carnaval gebruikt zou worden. Verzoeker wenste deze uitbouw in 2018 opnieuw te gebruiken tijdens carnaval. De toestemming werd echter voor dit jaar geweigerd door de gemeente wegens veiligheidsoverwegingen.

Aangezien carnaval voor de caféhouder al snel om de hoek kwam kijken en hij graag zou beginnen met de uitbouw op 6 februari jongstleden, heeft de caféhouder ervoor gekozen de beslissing op bezwaar niet af te willen wachten en is hij wegens een spoedeisend belang een voorlopige voorzieningsprocedure bij de rechtbank gestart.

De caféhouder heeft aangevoerd, dat hij de straat waar de uitbouw komt te staan niet aanmerkt als veiligheidsrisicogebied en dat de straat helemaal niet bereikbaar zou zijn voor hulpdiensten, aangezien deze afgesloten is met dranghekken. De caféhouder heeft tevens aangevoerd, dat de gemeente zijn belangen niet heeft meegewogen en dat hij bij weigering veel inkomsten zou mislopen.

Oordeel van de voorzieningenrechter

In het verslag Veiligheidsoverleg Carnaval van 7 december 2017 is vermeld dat de uitbouw bij onder andere het betreffende café een probleem is voor de calamiteitenroute. Volgens de hulpdiensten zijn de uitbouwen in de straat een probleem, omdat die straat mee is berekend op de totale capaciteit en doorstroom van de (volle) markt.

De straat ligt tijdens de optocht ingeklemd tussen de route van de optocht. Dit brengt risico’s met zich mee. De hulpdiensten hebben deze straat dan ook als veiligheidsrisicogebied aangemerkt. Tevens heeft het argument dat de straat sowieso niet bereikbaar zou zijn voor hulpdiensten, omdat deze afgesloten zou zijn met dranghekken, geen kans van slagen. De gemeente heeft tijdens zitting toegelicht dat de verkeersregelaars bij de dranghekken in direct contact staan met de hulpdiensten en dat de dranghekken dus altijd weggehaald kunnen worden in geval van calamiteiten.

De voorzieningenrechter is in deze zaak van oordeel dat het belang van de openbare veiligheid dient te prevaleren over het belang van de caféhouder. Het mislopen van inkomsten, acht de voorzieningenrechter in deze zaak onvoldoende om tot een ander oordeel te komen. Bovendien heeft de gemeente in 2017 niet toegezegd dat de vergunning nogmaals verleend zou worden. De caféhouder mocht hier dan ook niet van uitgaan. De voorzieningenrechter wijst het verzoek in deze zaak dan ook af en de uitbouw mag er dus niet komen.

Juridische tip

Mocht u een aanvraag voor een vergunning in willen dienen, dan is het goed om te weten, dat wanneer de vergunning niet wordt verleend, u bezwaar kunt maken. Indien de bezwaarprocedure teveel tijd in beslag neemt en u een spoedeisend belang heeft, kunt u een voorlopige voorziening starten bij de rechtbank om zo snel een oordeel te kunnen verkrijgen. Het is en blijft echter wel een voorlopige voorziening.

TAGS

Ontvang onze gratis juridische tips
Van Zinnicq Bergmann advocaten publiceert regelmatig een gratis e-mail-nieuwsbrief met daarin juridische tips. Wil je als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je nu in!

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.