Navigatie

 

Verhuizen met een kind zonder toestemming van de andere ouder

Wanneer ouders het gezamenlijk gezag over een kind hebben, kunnen zij niet onafhankelijk van elkaar belangrijke beslissingen nemen die het kind aangaan, zoals een verhuizing. Doet een ouder dit wel, dan kan dat zeer verstrekkende gevolgen hebben.

Casus

De ouders hebben een affectieve relatie met elkaar gehad, die in 2015 is beëindigd. Uit deze relatie is in 2012 een kind geboren waarover de ouders het gezamenlijk gezag uitoefenen.

Na het verbreken van de relatie van de ouders is een voorlopige zorgregeling tot stand gekomen waarbij de minderjarige het hoofdverblijf bij moeder heeft en in beginsel twee dagen per week bij de vader doorbrengt. Op enig moment is moeder samen met het kind verhuisd. Vader stelt dat hij hiervoor geen toestemming had gegeven, moeder heeft echter vervolgens vervangende toestemming voor de verhuizing verkregen via de rechtbank.

Vader gaat hiertegen in hoger beroep bij het Hof Amsterdam. Vader stelt dat moeder, door zonder (vervangende) toestemming te verhuizen, het recht in eigen hand heeft genomen. Hij is van mening dat de rechtbank moeder vervolgens heeft beloond door het geven van vervangende toestemming voor het nemen van een dergelijke “onomkeerbare” stap en dat dit afbreuk doet aan de gelijkwaardige positie van de ouders.

Overweging van het Hof

Uit vaste jurisprudentie blijkt dat, in een geschil als het onderhavige, het belang van het kind een overweging van de eerste orde dient te zijn maar dat bij de te verrichten afweging van belangen, andere belangen zwaarder kunnen wegen.

Volgens het hof staat tegenover het belang van de moeder bij toewijzing van het verzoek tot verhuizing, het zwaarwegend belang van de vader om een volwaardig aandeel van de zorg van de minderjarige op zich te nemen en zijn rol als gezagdragende ouder volledig uit te kunnen oefenen. Voorts acht het hof het van belang dat het kind in de directe omgeving van de vader opgroeit en dat zij regelmatig contact met elkaar hebben, hetgeen door de verhuizing niet, danwel minder goed, mogelijk is.

Het Hof vernietigt de beschikking van de rechtbank. Zij acht het kind voldoende flexibel om weer te kunnen wennen in de oude woonplaats. Het terugverhuizen van het kind naar de oude woonplaats vindt het Hof in casu dan ook van groter belang dan het handhaven van de nieuwe leefsituatie.

Het Hof is dan ook van oordeel dat het kind terug moet naar de oude woonplaats.

Juridische Tip

Indien sprake is van gezamenlijk gezag en één van de ouders wil verhuizen is ondubbelzinnige toestemming van de andere ouder noodzakelijk danwel, indien deze ontbreekt, definitieve vervangende toestemming van de rechter. Wilt u verhuizen met uw kind of wilt u voorkomen dat uw kind verhuisd dan is het raadzaam juridisch advies in te winnen.

TAGS

Ontvang onze gratis juridische tips
Van Zinnicq Bergmann advocaten publiceert regelmatig een gratis e-mail-nieuwsbrief met daarin juridische tips. Wil je als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je nu in!

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.