Navigatie

 

Arbeidsovereenkomst met stagiaires?

Het komt bij de meeste bedrijven regelmatig voor: een student belt met de vraag of hij gedurende een bepaalde periode in het kader van zijn studie stage bij dat bedrijf kan komen lopen. Een dergelijke stage is vaak een verplicht onderdeel van een studie. Voor die stageperiode moet dan met het bedrijf een contract worden aangegaan. Vanuit bepaalde scholen wordt dan gesteld dat een reguliere arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd moet worden aangegaan in het kader van een leer/werkovereenkomst met de opleiding. Dat dat niet altijd verstandig is, bleek uit de volgende situatie.

Ziekte na negatief studieadvies

Per 1 augustus 2006 was een studente als werkneemster in dienst getreden bij de Hoge School Utrecht – de werkgever – in de functie van leerling voor de opleiding tot Sociaal Pedagogisch Hulpverlener. Daarvoor werd dus een leer/arbeidsovereenkomst afgesloten. Twee jaar later gaf de Hoge School Utrecht in een bindend negatief studieadvies aan dat de studente/werkneemster niet geschikt was voor de opleiding en die opleiding moest staken. De arbeidsovereenkomst liep evenwel gewoon door en in september 2006 meldde studente/werkneemster zich ziek.

Bescherming zieke werknemer

De werkgever verzocht daarop ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de Kantonrechter, omdat die arbeidsovereenkomst zonder opleiding feitelijk zinloos was geworden. Zoals wellicht bekend, wordt een zieke werknemer behoorlijk beschermd via het reguliere arbeidsrecht en zo ook in deze kwestie. In de procedure beriep de studente zich op het opzegverbod bij ziekte en de Kantonrechter overwoog dat de strekking van dat verbod was om ondermeer de werkneemster te vrijwaren van psychische druk die een opzegging tijdens ziekte kan veroorzaken en het feit dat een werknemer soms minder goed is toegerust zich tijdens ziekte te verweren. Dat de arbeidsovereenkomst een min of meer “lege huls” was geworden, speelde wel mee, maar was voor de Kantonrechter niet van doorslaggevend belang. De arbeidsovereenkomst werd dus niet ontbonden tijdens de ziekte.

Juridische tip

Zoals zo vaak met het aangaan van (arbeids)overeenkomsten is het dus oppassen geblazen. Het zou in de aangehaalde kwestie een verschil hebben kunnen maken als er een artikel in de arbeidsovereenkomst was opgenomen, waarin bepaald wordt dat een bindend negatief studieadvies het einde van de arbeidsovereenkomst inhoudt. Dus als een soort “ontbindende voorwaarde”. Wellicht is het beter, althans vanuit het oogpunt van de werkgever, om niet een leer/arbeidsovereenkomst aan te gaan, maar een specifieke stageovereenkomst af te sluiten. Daarbij zou dan bijvoorbeeld een vergoeding kunnen worden afgesproken die niet verschuldigd is wanneer een stagiaire afwezig is door bijvoorbeeld ziekte. Op die vergoeding behoren overigens wel de gebruikelijke premies voor de sociale verzekering ingehouden te worden, met uitzondering van de premie WW. Hebt u vragen over arbeidsovereenkomsten of stageovereenkomsten, neem dan eens vrijblijvend contact op.

Hanneke van Haarlem

TAGS

Ontvang onze gratis juridische tips
Van Zinnicq Bergmann advocaten publiceert regelmatig een gratis e-mail-nieuwsbrief met daarin juridische tips. Wil je als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je nu in!

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.