Navigatie

 

Concurrentiebeding

Uit het onderzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is gebleken dat ongeveer 1 op de 3 werkgevers een concurrentiebeding opneemt in de arbeidsovereenkomst met haar werknemers. In de wet is vastgelegd dat een concurrentiebeding schriftelijk moet zijn overeengekomen met een medewerker die meerderjarig is. Een concurrentiebeding mag niet overeengekomen worden bij contracten voor bepaalde tijd van korter dan 6 maanden. Wanneer zo’n contract voor bepaalde tijd langer is dan 6 maanden, moet de werkgever uitgebreid in het contract aangeven waarom hij zwaarwegende bedrijfsbelangen heeft. De werknemer moet zich daaraan houden. Een werkgever moet dan echt van goede huizen komen.

 

Of een werknemer onder een concurrentiebeding uit kan komen wordt bepaald door achterliggende feiten en omstandigheden. Hierbij dient de jurisprudentie als leidraad. Zo wordt het onredelijk geacht om een concurrentiebeding langer te laten duren dan één jaar. Het concurrentiebeding kan soms ook moeten wijken voor bijvoorbeeld een carrièresprong. Beoordeeld moet worden of de werknemer onbillijk wordt benadeeld in verhouding tot het te beschermen belang van de werkgever.

Casus 

ECLI:NL:GHAMS:2021:513

In de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam van 13 april 2021 vorderde een werkgever dat zijn (ex-)werknemer niet bij een concurrerend bedrijf aan de slag mocht gaan. Het hof oordeelde dat een concurrentiebeding is bedoeld om de kennis en kunde van een bedrijf te beschermen. Bedrijfsgeheimen en concurrentiegevoelige informatie worden beschermd. Het concurrentiebeding is er ook om te zorgen dat een werknemer geen relaties van werkgever meeneemt naar een mogelijk nieuwe werkgever. Maar daarnaast werd geoordeeld, dat een concurrentiebeding niet bedoeld is om werknemers te binden.

Het feit dat een (ex-)werknemer vertrekt naar een concurrerende werkgever, betekent volgens het hof niet dat het bedrijfsdebiet van een werkgever automatisch door de overstap aangetast hoeft te worden. Daarvan zou sprake kunnen zijn, wanneer de nieuwe werkgever in de concurrentieslag met de voormalige werkgever in het voordeel is omdat de werknemer essentiële informatie meeneemt over producten, diensten en/of werkprocessen dan wel omdat de werknemer zodanige klantbinding heeft dat bepaalde klanten overstappen van de oude naar de nieuwe werkgever. In deze casus werd geoordeeld dat daarvan geen sprake was en dat sprake moet kunnen blijven voor een vrije arbeidskeuze.

Heeft u vragen over het concurrentiebeding of een ander beding in uw arbeidsovereenkomst? Neem van gerust contact met mij op!

Mr. J. (Hanneke) van Haarlem                                     Van Zinnicq Bergmann Advocaten

Advocaat arbeidsrecht                                                    ‘s-Hertogenbosch

TAGS

Ontvang onze gratis juridische tips
Van Zinnicq Bergmann advocaten publiceert regelmatig een gratis e-mail-nieuwsbrief met daarin juridische tips. Wil je als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je nu in!

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.