Navigatie

 

Coronarechtspraak II

Coronarechtspraak II

In een eerdere blog over coronarechtspraak heb ik aan de hand van een aantal recente uitspraken geconcludeerd, dat het oppassen geblazen is voor de werkgever om eenzijdige wijzigingen door te voeren, door bijvoorbeeld te korten op het loon. Ik bespeur sinds kort een bepaalde kentering, alsof er toch meer speelruimte gaat ontstaan voor een werkgever en dat er voor de werknemer vanuit het principe van ‘goed werknemerschap’ meer wordt verwacht. Ik zal in het navolgende een paar recente uitspraken de revue laten passeren.

 

Transavia casus

Normaliter ligt de pensioenleeftijd voor piloten op 58 jaar. Volgens de cao bij Transavia is het evenwel mogelijk om een verlenging te krijgen tot maximaal 60 jaar. Wel moet de wens tot doorvliegen minimaal één jaar voor pensionering aan de werkgever kenbaar gemaakt worden. De werkgever kan zo’n verzoek alleen weigeren als doorwerken in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd. In deze casus hebben enkele werknemers kenbaar gemaakt van die regeling gebruik te willen maken. In het systeem staat dat de aanvraag afgehandeld is en daarin wordt de nieuwe pensioendatum vermeld. Relevant is wel, dat er nog geen nieuwe arbeidsovereenkomst ondertekend is. Coronarechtspraak in de maak.

Op 24 april 2020 geeft Transavia door, dat vanwege de coronacrisis geen nieuwe overeenkomst aangeboden wordt. De piloten starten een kort geding op. De voorzieningenrechter oordeelt dat er geen schriftelijke overeenkomst tot stand gekomen is.  Als dat wel het geval was geweest, zou het naar maatstaven van de redelijkheid onaanvaardbaar zijn als men nakoming vordert. De werkgever maakte voldoende aannemelijk dat hij ernstig in de bedrijfsvoering werd geraakt en in de volle breedte moet bezuinigen. Bijzonder aan de zaak is, dat er wel degelijk een overeenkomst tot stand gekomen was, wat uit het systeem duidelijk bleek. Het feit dat dit niet op schrift staat, betekent niet dat er geen overeenkomst tot stand gekomen is.

Horeca medewerkster 

Een andere zaak betrof een medewerkster bediening in de horeca. De werkgever bood haar ander werk aan, namelijk werk in het afhaalgedeelte van het restaurant of om maaltijden te gaan bezorgen. De werkneemster weigerde dat, stellend, dat dat geen passend werk voor haar was en vorderde doorbetaling van loon. De kantonrechter oordeelde dat in het licht van de bijzondere omstandigheden rond de coronacrisis, de aangeboden werkzaamheden passend waren. Van een goed werknemer mag men verwachten dat deze mee werkt aan het aanbod van passend werk. Wat passend werk is, zal afhangen van de omstandigheden van het geval.

Loonkorting 

Tot slot een uitspraak van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba. Vanwege de COVID-19 pandemie is er minder werk bij de werkgever en moet hij verschillende panden sluiten. De werkgever besloot om onder meer een korting toe te passen op het loon van 20%. De vakbond ging hiermee akkoord, maar een van de werknemers ging niet akkoord. De rechter oordeelde, dat deze werknemer had moeten instemmen met het voorstel vanwege de gevolgen van de coronacrisis. Dit is een opmerkelijke uitspraak omdat in Nederland tot nu toe vrijwel steeds is geoordeeld dat de coronacrisis geen directe ingrepen in het loon rechtvaardigt.

Corona zorgt binnen het arbeidsrecht voor aparte situaties en dat zien we ook terug in deze ‘coronarechtspraak’. Ongetwijfeld zullen nog veel meer gevallen gaan komen waarover de rechter zich moet uitlaten. Voor vragen en advies over arbeidsrechtelijke geschillen neem dan gerust contact met mij op via onze website of via 073-6132318.

Mr J. (Hanneke) van Haarlem

Advocaat arbeidsrecht

TAGS

Ontvang onze gratis juridische tips
Van Zinnicq Bergmann advocaten publiceert regelmatig een gratis e-mail-nieuwsbrief met daarin juridische tips. Wil je als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je nu in!

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.