Navigatie

 

De beschermde werknemer

Op 16 februari jl. oordeelde het Gerechtshof Amsterdam, net zoals de kantonrechter in Amsterdam, dat de bezorgers van Deliveroo werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. Dit maakt dat zij werknemers zijn en geen opdrachtnemers.

Het grote verschil is dat een werknemer met een arbeidsovereenkomst rechtsbescherming heeft en aanspraak kan maken op een uitkering bij verlies van baan of arbeidsongeschiktheid. Al deze voordelen heeft een werknemer op basis van een overeenkomst van opdracht niet: de opdrachtnemer. Deze wordt namelijk als zelfstandige gezien. Doordat de werknemers van Deliveroo een arbeidsovereenkomst hebben, is ook de Cao Beroepsgoederenvervoer van toepassing op de medewerkers van Deliveroo. De werknemer met een arbeidsovereenkomst is dus ook de beschermde werknemer. Dit is te zien in de volgende casus.

Casus werknemer Deliveroo

Werknemer is sinds 2016 in dienst van Deliveroo als maaltijdbezorger op basis van een overeenkomst voor bepaalde tijd. Deliveroo heeft in de tussentijd besloten alleen nog maar op basis van opdrachtovereenkomsten te werken. Tussen werknemer en werkgever is dus ook een opdrachtovereenkomst getekend. Werknemer stelt zich uiteindelijk op het standpunt dat de gesloten overeenkomst gekwalificeerd moet worden als arbeidsovereenkomst.

Rechtspraak

De kantonrechter en uiteindelijk ook het hof passen de criteria van het arrest Groen/Schroevers toe. Er wordt gekeken naar wat partijen voor ogen hadden bij het aangaan van de overeenkomst. Daarnaast wordt ook gekeken op welke wijze feitelijk uitvoering is gegeven aan die overeenkomst. Uiteindelijk heeft de kantonrechter geoordeeld dat sprake was van een arbeidsovereenkomst. Dit omdat de aard van het werk en de rechtsverhouding tussen partijen sinds begin 2018 niet wezenlijk is veranderd in vergelijking met de periode waarin Deliveroo nog arbeidsovereenkomsten gebruikte.

Het hof bekrachtigt deze uitspraak. Het hof heeft ook rekening gehouden met de uitspraak X/Gemeente Amsterdam van de Hoge Raad. In dit arrest heeft de Hoge Raad aangegeven dat men voor de kwalificatie van een arbeidsrelatie moet kijken naar de elementen ‘in dienst’, ‘loon’, ‘gedurende zekere tijd’ en ‘arbeid’ en dat deze kwalificatie moet gebeuren aan de hand van de rechten en verplichtingen die partijen zijn overeengekomen.

De kwalificatie van de overeenkomst die een werknemer met zijn werkgever heeft is dus erg belangrijk. Dit heeft alles te maken met de mate van bescherming die een werknemer geniet als sprake is van een arbeidsovereenkomst. Heeft u vragen over een vergelijkbare situatie, stel ze dan gerust!

Mr J. (Hanneke) van Haarlem                                                 Van Zinnicq Bergmann Advocaten

Advocaat Arbeidsrecht                                                               ’s-Hertogenbosch

TAGS

Ontvang onze gratis juridische tips
Van Zinnicq Bergmann advocaten publiceert regelmatig een gratis e-mail-nieuwsbrief met daarin juridische tips. Wil je als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je nu in!

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.