Navigatie

 

Gegevens uit elektronisch patiëntendossier doorgespeeld: ontbinding van de arbeidsovereenkomst

Ook de laatste tijd is er weer veel te doen over het zogenoemde EPD, het elektronische patiëntendossier. De Eerste Kamer schoot het EPD vorig jaar nog af, omdat de privacy in het geding zou zijn. Maar nu proberen de zorgverzekeraars dit systeem weer nieuw leven in te blazen onder de naam Landelijk Schakelpunt. Er zijn echter nog steeds heel veel tegenstanders; omdat onbevoegden toegang zouden kunnen krijgen, er weinig vertrouwen is in een goede beveiliging en de vrees bestaat dat zorgverzekeraars misbruik van de informatie zullen maken. Het genoemde voordeel dat het EPD de kans op medische fouten zou verkleinen, is voor velen ook niet erg overtuigend. De volgende arbeidsrechtelijke casus waarin sprake was van het doorspelen van gegevens uit een lokaal EPD, is waarschijnlijk dan ook koren op de molen van de tegenstanders.

Onzedelijke betasting 13 jarige

En mevrouw werkte al 27 jaar als secretaresse – met veel plezier en tot tevredenheid van haar werkgever – bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Daar gold een privacyreglement met betrekking tot het omgaan met gegevens van cliënten, zoals de gegevens in het lokale EPD. Deze vrouw had een dochter van 13, die haar op een gegeven moment meldde dat zij tijdens een feestje onzedelijk was betast door een grootvader van een van de andere kinderen die daar ook aanwezig was. Daarvan is uiteindelijk door de familie aangifte gedaan.

Gegevens uit EPD

Enige tijd later kwam het mevrouw ter ore dat deze “grootvader” onder behandeling stond bij de instelling waar zij werkte. De vrouw kon uiteindelijk de verleiding niet weerstaan: zij heeft gegevens over die man uit zijn EPD opgeroepen en doorgespeeld aan haar echtgenoot. De vrouw viel echter door de mand omdat er een getuige was. Toen dit de “grootvader” ter ore kwam, heeft hij daarover een klacht indiende bij de instelling waar mevrouw werkzaam was. Haar werkgever kon dit gedrag niet accepteren en verzocht de Kantonrechter in een procedure om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Die ontbinding werd – zonder toekenning van een vergoeding – toegewezen en mevrouw zal daarna ongetwijfeld ook niet in aanmerking zijn gekomen voor een WW-uitkering; ontbinding zonder vergoeding wordt meestal gezien als een situatie waarbij een werknemer verwijtbaar werkloos geworden is.

Afweging van belangen

De Kantonrechter overwoog dat het voor een instelling als de onderhavige van groot belang is dat haar cliënten erop kunnen vertrouwen dat alles ten aanzien van hun behandeling strikt geheim blijft, dus ook de gegevens die zijn opgenomen in het EPD. Met name het delen van de informatie met haar echtgenoot werd bijzonder verwijtbaar geacht. Juridisch ging het maatschappelijk belang dus boven het belang van de familie en met name het kind. De menselijke vraag is evenwel wie in zo’n situatie de verleiding zou kunnen weerstaan?

Juridische tip

Het komt wel vaker voor dat bepaald gedrag in een arbeidsrelatie niet goed uitpakt. Het zou natuurlijk het beste zijn als gedragingen zoals in deze casus helemaal niet zouden voorkomen, maar ze zijn ook menselijk. Vaak wordt er dan dus een belangenafweging gemaakt. Bent u toch in een vergelijkbare situatie terecht gekomen op uw werk of hebt u een werknemer waarvan u vindt dat deze over de grens is gegaan, neem dan contact op. Ik kan u in dergelijke gevallen adviseren en zo nodig bijstaan.

Hanneke van Haarlem

TAGS

Ontvang onze gratis juridische tips
Van Zinnicq Bergmann advocaten publiceert regelmatig een gratis e-mail-nieuwsbrief met daarin juridische tips. Wil je als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je nu in!

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.