Navigatie

 

Loondoorbetaling zieke AOW-werknemer van dertien naar zes weken

Zieke werknemers hebben op grond van de wet recht op doorbetaling van (een gedeelte van) hun loon. In veel gevallen geldt hiervoor een minimumtermijn van twee jaar. Echter, voor AOW-gerechtigde werknemers, geldt een ander stramien. Voor deze groep gold lange tijd een doorbetalingstermijn van 13 weken, maar dat gaat veranderen.

 

Doorbetaling bij ziekte

Hoe zit het ook al weer, doorbetaling bij ziekte? Wettelijk heeft een werknemer in het eerste ziektejaar recht op minstens 70% van zijn loon, met als absoluut minimum het wettelijk minimumloon. In het tweede ziektejaar heeft een werknemer nog steeds recht op minimaal 70% van het loon, maar vervalt de absolute grens van het minimumloon. Overigens wordt in veel arbeidsovereenkomsten en cao’s vaak een hoger percentage dan 70% afgesproken, zoals 100% in het eerste ziektejaar.

Bovenstaande minima zijn vanzelfsprekend in het leven geroepen ter versterking van de positie van werknemers. De keerzijde is dat deze beschermende maatregelen een grote financiële druk kunnen uitoefenen op de werkgever. Deze wordt niet alleen geconfronteerd met een langdurig weggevallen arbeidskracht, hetgeen vaak al problematisch genoeg is, maar wordt ook geacht daarvoor door te blijven betalen.

Bovenstaand geldt aldus voor ‘reguliere’ werknemers, maar hoe zit dat bij werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd al bereikt hebben? Daarvoor heeft de wetgever andere regels in het leven geroepen. Voor deze groep gold een doorbetalingstermijn van slechts 13 weken, in tegenstelling tot de gebruikelijke 104 weken. De gedachte was dat een kortere termijn voor zowel werkgever als werknemer wenselijk kon zijn. De AOW’er kan zich op deze manier aantrekkelijker aanbieden op de arbeidsmarkt en de werkgever kan op haar beurt ervaren werknemers in dienst nemen of houden zonder al te veel risico.

Termijn

De wetgever gaat die termijn dus nu nog verder terugschroeven naar welgeteld 6 weken. Met de invoering van de verkorte termijn van 13 weken, bestond de angst dat dit de positie van niet AOW-gerechtige werknemers zou aantasten. Immers,  de verkorte termijn zou wel héél aantrekkelijk kunnen zijn voor werkgevers, waardoor het ten koste zou kunnen gaan van jongere werknemers. In de praktijk bleek echter dat de verkorte termijn nauwelijks een rol speelde bij het in dienst nemen of houden van de AOW-gerechtige werknemer. Reden voor het kabinet om deze termijn verder in te perken.

Wanneer de nieuwe termijn gaat gelden, is nog niet helemaal zeker. De wetgever heeft zich voorgenomen om deze per 1 juli 2023 in te laten gaan. Ook zullen er bepaalde overgangsregelingen gelden, met name voor AOW-gerechtige werknemers die op dit moment al in dienst zijn en ziek worden vóór de ingangsdatum van de wet. Voor hen blijft de termijn van 13 weken gelden.

 

Heeft u advies nodig bij een arbeidsrechtelijke kwestie, neem dan gerust contact op. Ik sta u graag bij.

mr J. (Hanneke) van Haarlem                                          Van Zinnicq Bergmann Advocaten

Advocaat Arbeidsrecht                                                       ‘s-Hertogenbosch

man in chair with table beside coffee

TAGS

Ontvang onze gratis juridische tips
Van Zinnicq Bergmann advocaten publiceert regelmatig een gratis e-mail-nieuwsbrief met daarin juridische tips. Wil je als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je nu in!

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.