Navigatie

 

Slordig omgaan met bedrijfsgegevens; boete voor werknemer van €15.000,-

In een recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam, kwam naar voren dat een werknemer geconfronteerd werd met ernstige gevolgen nadat hij een versleuteld bestand met bedrijfsgegevens naar zijn privé-emailadres had gestuurd. Deze zaak is illustratief voor de grote gevolgen die dit soort handelingen teweeg kan brengen.

Casus

In de zaak betrof het een versleuteld Excel-bestand. Zijn werkgever vorderde in een procedure onder meer een forse boete van €15.000, wegens het schenden van onder meer een geheimhoudingsbeding. Het was van belang, of het verzonden bestand daadwerkelijk vertrouwelijke informatie van het bedrijf bevatte. Werkgever beweerde van wel, terwijl werknemer volhield dat het uitsluitend openbaar beschikbare informatie bevatte. Werknemer wees op een niet-versleutelde versie van het bestand, verstrekt door werkgever, die volgens hem geen bedrijfsinformatie zou bevatten.

De uitspraak

De rechtbank oordeelde dat hoewel de door werkgever aangeleverde niet-versleutelde versie van het bestand geen vertrouwelijke informatie leek te bevatten, dit de werknemer er niet van weerhield om dergelijke geheime informatie zelf toe te voegen alvorens het bestand te versleutelen.

De rechter achtte het verdacht dat de werknemer informatie uit het systeem van het bedrijf had gedownload voordat hij het bestand versleutelde en verzond. Bovendien achtte de rechtbank het opmerkelijk om openbaar beschikbare informatie met een wachtwoord te versleutelen. De houding van werknemer tijdens de gesprekken met werkgever, waarin hij weigerde het wachtwoord te verstrekken, droeg ook bij aan het vermoeden dat het verzonden bestand bedrijfsinformatie bevatte die niet naar zijn privé-emailadres hadden mogen worden gestuurd.

Het is aan werknemer om het tegendeel van dit vermoeden aan te tonen, concludeert de rechtbank. Aangezien de werknemer daartoe naar eigen zeggen niet meer in staat is, omdat hij het wachtwoord niet meer weet en het bestand heeft weggegooid, moet volgens de rechtbank worden aangenomen dat de bestanden wel degelijk vertrouwelijke bedrijfsinformatie bevatte.
Daarmee kwam vast te staan dat de werknemer bepaalde geheimhoudingsbedingen en bedrijfseigendomclausules uit zijn arbeidsovereenkomst geschonden heeft. Een en ander resulteerde in een boete van €15.000,-.

Heeft u vragen met betrekking tot een arbeidsrechtelijke kwestie? Ik sta u graag bij.

mr J. (Hanneke) van Haarlem                                          Van Zinnicq Bergmann Advocaten

Advocaat Arbeidsrecht                                                       ‘s-Hertogenbosch

TAGS

Ontvang onze gratis juridische tips
Van Zinnicq Bergmann advocaten publiceert regelmatig een gratis e-mail-nieuwsbrief met daarin juridische tips. Wil je als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je nu in!

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.