Navigatie

 

Werknemers met vakantie

De zomer staat weer voor de deur, dat betekent voor veel mensen vakantie. Zoals algemeen bekend, hebben werknemers recht op zowel vakantiedagen als vakantiegeld. Deze rechten zijn grotendeels wettelijk en in cao’s vastgelegd. Toch zijn de onderwerpen vakantiedagen en vakantiegeld binnen de werkrelatie regelmatig onderwerp van discussie. Welke regels gelden rondom vakantiedagen en vakantiegeld, zetten we uiteen in deze blog.

 

Aantal vakantiedagen

Een werknemer heeft volgens de wet per jaar recht op minimaal vier keer het wekelijkse aantal gewerkte uren. Dit noemt men de wettelijke vakantiedagen. Op fulltime basis is dat vier weken per jaar. Daar kan bij cao of via afspraak, in het voordeel van de werknemer van worden afgeweken. Deze extra vakantiedagen noemt men dan bovenwettelijke vakantiedagen.

Opnemen van vakantiedagen

Het opnemen van vakantiedagen gaat in de regel in overleg met de werkgever. Een werkgever mag een verzoek tot het opnemen van vakantiedagen niet weigeren, tenzij daarvoor een gewichtige reden bestaat. Dat moet schriftelijk binnen 2 weken aan de werknemer worden doorgegeven. Wordt die termijn overschreden, dan wordt de vakantie vastgesteld volgens de wensen van de werknemer.

Een medewerker mag niet gedwongen worden om vakantiedagen op te nemen, tenzij dat opgenomen is in de arbeidsovereenkomst of in de cao. Daarnaast mag een werkgever de werknemer niet onder druk zetten om vakantiedagen op te nemen in een bepaalde periode.

Verval van vakantiedagen

Het komt wel eens voor dat niet alle vakantiedagen opgenomen worden. De wettelijke vakantiedagen vervallen zes maanden na het einde van het jaar waarin ze zijn opgebouwd. De bovenwettelijke vakantiedagen verjaren vijf jaar na het einde van het jaar waarin ze zijn opgebouwd. Het is wel belangrijk dat de betreffende werknemer op tijd op de hoogte wordt gesteld, voordat de vakantiedagen daadwerkelijk vervallen. De werkgever heeft daar een actieve rol in. Alleen wanneer aangetoond kan worden, dat de werkgever de werknemer heeft aangespoord om dagen op te nemen, kunnen die dagen na die termijn van zes maanden als vervallen worden beschouwd.

Uitbetalen van vakantiedagen

Een overschot aan wettelijke vakantiedagen hoeft niet uitbetaald te worden. Die verplichting bestaat wel bij het einde van het dienstverband. De bovenwettelijke vakantiedagen kunnen daarentegen wel tussentijds worden uitbetaald.

Vakantiegeld

Naast vakantiedagen heeft een werknemer ook recht op vakantiegeld, te voldoen uiterlijk in de maand mei of juni. Vakantiegeld betreft eigenlijk een soort uitgesteld loon. De werkgever houdt dit in, om het in de vakantieperiode in één keer uit te keren. Echter, steeds vaker komt een maandelijkse uitkering van het vakantiegeld voor. De hoogte van het vakantiegeld is minimaal 8% van het brutoloon van de werknemer. Een werkgever mag niet zonder de toestemming van een werknemer de betaling van het vakantiegeld uitstellen. Ook hier doet men er goed aan om afspraken te maken.

Heeft u, naast of juist vanwege de vakanties, een arbeidsrechtelijke kwestie? Neem dan gerust contact met mij op, ik sta u graag bij!

mr J. (Hanneke) van Haarlem                                          Van Zinnicq Bergmann Advocaten

Advocaat Arbeidsrecht                                                       ‘s-Hertogenbosch

TAGS

Ontvang onze gratis juridische tips
Van Zinnicq Bergmann advocaten publiceert regelmatig een gratis e-mail-nieuwsbrief met daarin juridische tips. Wil je als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je nu in!

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.