Navigatie

 

Nieuwe regeling buitengerechtelijke (incasso)kosten

Buitengerechtelijke kosten zijn kosten die een schuldeiser moet maken om een vordering te innen. Met ingang van 1 juli 2012 geldt een nieuwe wettelijke regeling betreffende de buitengerechtelijke incassokosten. Het doel van deze regeling is om de consument (en bedrijven) te beschermen tegen te hoge buitengerechtelijke incassokosten en rechtszekerheid te bieden over de hoogte van de kosten. In de wettelijke regeling wordt een minimum en een maximum van de kosten vastgesteld.

Wanneer en op wie van toepassing?

De regeling heeft betrekking op geldvorderingen en het maakt daarbij geen onderscheid door wie de vordering wordt geïncasseerd: door de schuldeiser zelf of door een derde. De regeling geldt in beginsel niet voor schadevorderingen, tenzij de hoogte van de schadevordering is vastgelegd door partijen in een vaststellingsovereenkomst. De regeling kent geen terugwerkende kracht. Voor vorderingen op consumenten is de regeling dwingend en hiervan kan dus niet worden afgeweken. Bedrijven onderling mogen van de regeling afwijken, mits zij dit zijn overeengekomen of dit in de algemene voorwaarden is bepaald.

Hoogte en bepaling van de kosten

De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend op basis van een percentage van het bedrag van de vordering zonder rente en kosten. Naarmate het bedrag van de vordering hoger wordt, wordt het percentage lager. In de regeling geldt een minimumbedrag van € 40,- en een maximumbedrag van € 6.775,-. In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de bedragen en percentages.

 

Hoofdsom vordering

Percentage

Hoogte incassokosten

> € 0   t/m   € 2.500

15%

minimum € 40

> € 2.500   t/m   € 5.000

10%

 

> € 5.000   t/m   € 10.000

5%

 

> € 10.000   t/m   € 200.000

1%

 

> € 200.000

0,5%

maximum € 6.775

Ingebrekestelling en termijn

Wanneer een vordering niet wordt betaald door de schuldenaar zal in de meeste gevallen een aanmaning worden verstuurd aan de schuldenaar nadat de overeengekomen betalingstermijn is verstreken. Wanneer geen uiterste betalingstermijn is afgesproken, is een schriftelijke ingebrekestelling met vermelding van een termijn noodzakelijk. Bij het versturen van de eerste aanmaning dient een termijn van 14 dagen te worden gegeven aan de schuldenaar om de vordering alsnog te voldoen zonder dat deze de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd is.

BTW

Indien de schuldeiser een derde inschakelt en de BTW over de incassokosten die de derde rekent, niet kan verrekenen, kan de BTW op de schuldenaar verhaald worden. Het gaat om een BTW percentage van 19%.

Aanmaning

U dient in de eerste aanmaning te vermelden:

 • dat de schuldenaar nog 14 dagen de tijd heeft om te betalen, zonder dat incassokosten verschuldigd zijn;
 • dat de schuldenaar wel al de wettelijke rente verschuldigd is zonder ingebrekestelling;
 • de exacte hoogte van het bedrag aan incassokosten dat de schuldenaar verschuldigd is indien niet binnen 14 dagen betaald wordt (niet meer dan het wettelijk toegelaten maximale bedrag);
 • ook indien een lager bedrag wordt gevraagd, wat het wettelijk maximum is;
 • eventueel BTW.

Juridische tip

Kijk altijd eerst of een betalingstermijn is afgesproken, zodat u kunt nagaan of u de schuldenaar eerst een schriftelijke ingebrekestelling moet sturen. Zo niet, bedenk dan altijd dat de schuldenaar een termijn van 14 dagen moet worden gegeven, mits niets anders is overeengekomen, om het bedrag te betalen zonder dat de buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd. Heeft u klanten die niet willen betalen of heeft u algemene vragen over de buitengerechtelijke incassokosten, neem dan contact met ons op. Wij kunnen deze vorderingen voor u incasseren en u adviseren over de buitengerechtelijke incassokosten.

Namens Marlous Weerts:

Joost Hofman, juridisch medewerker

BLOGARCHIEF

 • juni 2024
 • mei 2024
 • april 2024
 • maart 2024
 • januari 2024
 • november 2023
 • september 2023
 • augustus 2023
 • juli 2023
 • mei 2023
 • april 2023
 • maart 2023
 • februari 2023
 • januari 2023
 • december 2022
 • november 2022
 • oktober 2022
 • september 2022
 • augustus 2022
 • juli 2022
 • juni 2022
 • mei 2022
 • april 2022
 • maart 2022
 • februari 2022
 • januari 2022
 • december 2021
 • november 2021
 • oktober 2021
 • september 2021
 • augustus 2021
 • juli 2021
 • juni 2021
 • mei 2021
 • april 2021
 • maart 2021
 • februari 2021
 • januari 2021
 • december 2020
 • november 2020
 • oktober 2020
 • september 2020
 • augustus 2020
 • juli 2020
 • juni 2020
 • mei 2020
 • april 2020
 • maart 2020
 • februari 2020
 • januari 2020
 • december 2019
 • november 2019
 • oktober 2019
 • september 2019
 • augustus 2019
 • juli 2019
 • december 2018
 • november 2018
 • oktober 2018
 • september 2018
 • augustus 2018
 • februari 2018
 • januari 2018
 • december 2017
 • november 2017
 • oktober 2017
 • september 2017
 • augustus 2017
 • juli 2017
 • juni 2017
 • mei 2017
 • april 2017
 • maart 2017
 • februari 2017
 • januari 2017
 • december 2016
 • november 2016
 • oktober 2016
 • september 2016
 • augustus 2016
 • juli 2016
 • maart 2016
 • december 2015
 • november 2015
 • oktober 2015
 • september 2015
 • juli 2015
 • juni 2015
 • mei 2015
 • april 2015
 • maart 2015
 • februari 2015
 • januari 2015
 • december 2014
 • november 2014
 • oktober 2014
 • augustus 2014
 • juli 2014
 • mei 2014
 • april 2014
 • maart 2014
 • februari 2014
 • januari 2014
 • december 2013
 • november 2013
 • oktober 2013
 • september 2013
 • augustus 2013
 • juli 2013
 • juni 2013
 • mei 2013
 • april 2013
 • maart 2013
 • februari 2013
 • januari 2013
 • december 2012
 • november 2012
 • oktober 2012
 • augustus 2012
 • juli 2012
 • juni 2012
 • mei 2012
 • april 2012
 • maart 2012

 • TAGS

  Ontvang onze gratis juridische tips
  Van Zinnicq Bergmann advocaten publiceert regelmatig een gratis e-mail-nieuwsbrief met daarin juridische tips. Wil je als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je nu in!

  Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.