Navigatie

 

Rechter treedt buiten het debat van partijen

Rechter treedt buiten het debat van partijen

Lijdelijkheid

Een van de hoofdregels in het civiele procesrecht is dat een rechter zich lijdelijk dient op te stellen. Dit houdt in dat een rechter in bepaalde mate een passieve houding aanneemt voor zover het betreft de omvang van het geschil. Dat betekent dat hij alleen beslist op de geschilpunten die de partijen zelf naar voren brengen in een gerechtelijke procedure en een afwachtende houding aanneemt. De rechter beslist derhalve enkel over de vraag die hem wordt voorgelegd.

In het strafproces en het bestuursproces is de rechter daarentegen leidend. Hij onderzoekt actief de zaak die aan hem wordt voorgelegd.

Incassokortgeding

Het incasso kort geding is een uitstekende mogelijkheid om op snelle wijze een geldvordering van een schuldenaar te incasseren.

Een kort geding is een kortlopende procedure, waarbij de rechter op aanvraag daartoe voorafgaand aan dagvaarding een datum voor mondelinge behandeling bepaalt en het verweer ter zitting wordt gevoerd en binnen twee weken vonnis wordt gewezen. Deze snelle procedure kan worden gebruikt in spoedeisende zaken, waarin de gewone termijnen niet kunnen worden afgewacht, of tegenwoordig ook voor incassering van vorderingen waarvan de geldvordering wordt niet betwist of in redelijkheid niet kan worden betwist of waarin niet valt te verwachten dat de gedaagde partij (schuldenaar) ter zitting zal verschijnen. Het gaat dan om een relatief eenvoudige, vooraf duidelijke zaak.

Schijnovereenkomst

De voorzieningenrechter in Haarlem liet zich blijkens het vonnis in kort geding van 26 maart 2013, niet in het ootje nemen door partijen.

De zaak was aangemeld als eenvoudig incassokortgeding. Na de buitengerechtelijke ontbinding van een koopovereenkomst voor een aandelenpakket in een Surinaamse onderneming vorderde de koper de koopsom terug van € 2.000.000,00, vermeerderd met rente van bijna € 200.000,00 en ruim € 8.000,00 aan buitengerechtelijke incassokosten. De gedaagde verkoper betwistte de ontbinding en zijn terugbetalingsverplichting niet, maar had alleen bezwaar tegen de hoogte van de gevorderde incassokosten en tegen de rente.

De rechter vond de zaak vreemd en heeft partijen aan een spervuur van vragen onderworpen.

De rechter oordeelde:

“4.1. Hoewel de inhoud van de overeenkomst tussen partijen zelf kennelijk niet in geschil is en [gedaagde] zowel de buitengerechtelijke ontbinding als de daaruit voortvloeiende verplichting tot terugbetaling van de koopsom van € 2.000.000,- niet heeft betwist, zijn bij de voorzieningenrechter na lezing van het dossier twijfels ontstaan over de nogal merkwaardig ogende overeenkomst tussen [eiser] en [gedaagde]. Die twijfels zijn – na doorvragen op de zitting – bepaald niet weggenomen. Uit hetgeen ter zitting naar voren is gekomen, is bij de voorzieningenrechter veeleer de indruk ontstaan dat de gestelde overeenkomst een schijnovereenkomst is die is bedoeld om derden te misleiden.”

De rechter kwam ter zitting te weten dat de schuldenaar strafrechtelijk veroordeeld was voor het witwassen van geld en heeft onderzoek gedaan naar het openbare strafvonnis.

Hieruit kwam ook naar voren dat het voor gedaagde in de strafzaak van belang was dat er ontlastend bewijs kwam voor het feit dat grote sommen contant geld bij hem waren aangetroffen.

Daar was de procedure dus kennelijk voor bedoeld.

De rechter ging daar niet in mee en oordeelde:

“Op grond van het strafvonnis en hetgeen in deze zaak ter zitting naar voren is gekomen – met inbegrip van het gegeven dat, ondanks het lange betoog van de advocaat van [gedaagde], eigenlijk geen materieel verweer is gevoerd – komt de voorzieningrechter tot de conclusie dat aannemelijk is dat partijen trachten door middel van het onderhavige kort geding voor een bedrag van € 2.000.000,- een vonnis te verkrijgen dat in hoger beroep in de strafzaak en/of in de ontnemingsprocedure kan worden gebruikt. De advocaat van [gedaagde] heeft hieromtrent ter zitting desgevraagd ook bevestigd dat [gedaagde] in verband met de gelegde beslagen mogelijk zelf belang zou kunnen hebben bij een veroordelend vonnis.”

Daarvoor mag een civiele procedure niet worden misbruikt. De rechter verklaarde eiser niet ontvankelijk in zijn vordering.

De uitspraak luidde:

“Vastgesteld kan dus worden dat beide partijen kennelijk belang hebben bij het door [eiser] verkrijgen van een titel tegen [gedaagde]. Dat belang is naar het oordeel van de voorzieningenrechter evenwel geen rechtens te respecteren belang in de zin van artikel 3:303 van het Burgerlijk Wetboek. Het is immers niet de door de wetgever aan de rechter opgedragen taak om mee te werken aan het legitimeren van schijnovereenkomsten. De consequentie daarvan is dat de voorzieningenrechter zich vrij acht buiten de grenzen van het partijdebat te treden door [eiser] niet-ontvankelijk te verklaren in zijn vorderingen.”

Conclusie

Een rechter heeft dus wel de mogelijkheid om buiten de grenzen van de rechtsstrijd tussen partijen te treden.

Een incassokortgeding kan een handig middel zijn om snel vonnis te verkrijgen in een relatief eenvoudige incassozaak. Daarvoor kunt u ook bij ons kantoor terecht. Uiteraard kunnen wij u niet bijstaan indien het gaat om een schijnovereenkomst. Wellicht hadden de advocaten in bovengenoemde zaak ook iets alerter kunnen zijn.

Marlous Weerts

BLOGARCHIEF

 • april 2024
 • maart 2024
 • januari 2024
 • november 2023
 • september 2023
 • augustus 2023
 • juli 2023
 • mei 2023
 • april 2023
 • maart 2023
 • februari 2023
 • januari 2023
 • december 2022
 • november 2022
 • oktober 2022
 • september 2022
 • augustus 2022
 • juli 2022
 • juni 2022
 • mei 2022
 • april 2022
 • maart 2022
 • februari 2022
 • januari 2022
 • december 2021
 • november 2021
 • oktober 2021
 • september 2021
 • augustus 2021
 • juli 2021
 • juni 2021
 • mei 2021
 • april 2021
 • maart 2021
 • februari 2021
 • januari 2021
 • december 2020
 • november 2020
 • oktober 2020
 • september 2020
 • augustus 2020
 • juli 2020
 • juni 2020
 • mei 2020
 • april 2020
 • maart 2020
 • februari 2020
 • januari 2020
 • december 2019
 • november 2019
 • oktober 2019
 • september 2019
 • augustus 2019
 • juli 2019
 • december 2018
 • november 2018
 • oktober 2018
 • september 2018
 • augustus 2018
 • februari 2018
 • januari 2018
 • december 2017
 • november 2017
 • oktober 2017
 • september 2017
 • augustus 2017
 • juli 2017
 • juni 2017
 • mei 2017
 • april 2017
 • maart 2017
 • februari 2017
 • januari 2017
 • december 2016
 • november 2016
 • oktober 2016
 • september 2016
 • augustus 2016
 • juli 2016
 • maart 2016
 • december 2015
 • november 2015
 • oktober 2015
 • september 2015
 • juli 2015
 • juni 2015
 • mei 2015
 • april 2015
 • maart 2015
 • februari 2015
 • januari 2015
 • december 2014
 • november 2014
 • oktober 2014
 • augustus 2014
 • juli 2014
 • mei 2014
 • april 2014
 • maart 2014
 • februari 2014
 • januari 2014
 • december 2013
 • november 2013
 • oktober 2013
 • september 2013
 • augustus 2013
 • juli 2013
 • juni 2013
 • mei 2013
 • april 2013
 • maart 2013
 • februari 2013
 • januari 2013
 • december 2012
 • november 2012
 • oktober 2012
 • augustus 2012
 • juli 2012
 • juni 2012
 • mei 2012
 • april 2012
 • maart 2012

 • TAGS

  Ontvang onze gratis juridische tips
  Van Zinnicq Bergmann advocaten publiceert regelmatig een gratis e-mail-nieuwsbrief met daarin juridische tips. Wil je als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je nu in!

  Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.