Navigatie

 

Is een exploitatieovereenkomst ter zake een hockeyclubkantine aan te merken als een huurovereenkomst?

Kantines vallen normaal gesproken onder het begrip bedrijfsruimte van artikel 7:290 BW, indien deze voor het publiek toegankelijk zijn en dan is sprake van huurbescherming. Partijen zijn in de onderhavige kwestie verdeeld over de vraag of deze kantine op een hockeyclub voor het publiek toegankelijk is, zoals artikel 7:290 BW dat eist.

Casus

Hockeyclub Alliance is met de exploitant een exploitatieovereenkomst aangegaan. De exploitant maakt aanspraak op huurbescherming, omdat de overeenkomst volgens hem dient te worden gezien als huurovereenkomst bedrijfsruimte op grond van artikel 7:290 BW. Dit houdt in deze kwestie kortgezegd in dat de overeenkomst nog twee jaar langer door zou dienen te lopen. Alliance is van mening dat de exploitant geen huurbescherming geniet, gezien het feit dat de overeenkomst hier geen huurovereenkomst betreft. In de overeenkomst tussen partijen is het volgende artikel opgenomen: [h]et door exploitant voor eigen rekening en risico voeren van een horeca-activiteit in de kantine van de vereniging uitsluitend ten dienste van de leden van de vereniging, dan wel hun bezoekers, dan wel hun introducé(e)s.

Oordeel gerechtshof

In eerste aanleg heeft de kantonrechter geoordeeld dat het publiek waarvoor de kantine toegankelijk is, voldoende breed is om de kantine te beschouwen als voor het publiek toegankelijk, zodat het beroep van de exploitant op huurbescherming is toegewezen. Het gerechtshof deelt dit oordeel echter niet. De mensen die de kantine bezoeken, zoals bijvoorbeeld bezoekende teams, ouders en grootouders, hebben volgens het hof een rechtstreekse connectie met de teams of de individuele leden van de vereniging. Deze mensen zijn derhalve niet te beschouwen als onderdeel van een meer algemeen publiek. Dit in ogenschouw nemend, heeft zich geen situatie voorgedaan die afweek van hetgeen schriftelijk is overeengekomen. Partijen hebben volgens het hof niet een gebruik van het gehuurde als voor een publiek toegankelijke horecagelegenheid voor ogen gehad en daarom is de opzegging en de ontruiming door Alliance op juiste wijze aangezegd en het beroep van de exploitant op de huurbescherming van artikel 7:290 BW wordt dan ook verworpen.

Juridische tip

Zoals hierboven is gebleken, is het van groot belang de exploitatieovereenkomst nauwkeurig op te stellen en de bedoeling van partijen te duiden om de huurbescherming van artikel 7:290 BW uit te sluiten. Mocht u vragen hebben over exploitatie- en/of huurovereenkomsten, dan wel over huurrecht in het algemeen, neem dan gerust contact op.

Joost Hofman

TAGS

Ontvang onze gratis juridische tips
Van Zinnicq Bergmann advocaten publiceert regelmatig een gratis e-mail-nieuwsbrief met daarin juridische tips. Wil je als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je nu in!

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.