Navigatie

 

Kinderalimentatie in samengestelde gezinnen een ingewikkelde zaak

Tegenwoordig is het niet uitzonderlijk meer. Mensen gaan, nadat zij kinderen hebben gekregen, uit elkaar en komen een nieuwe liefde tegen, die ook kinderen heeft uit een vroegere relatie. Of iemand heeft meerdere kinderen uit verschillende relaties. Dit heeft echter wel consequenties voor de alimentatie, en levert ook na de vereenvoudiging van het stelsel voor kinderalimentatie ingewikkelde berekeningen op.

Onderhoudsplichtigen

In samengestelde gezinnen kan het zo zijn dat naast de vader en de moeder van een kind er ook andere onderhoudsplichtigen zijn, die allemaal moeten bijdragen voor een deel van de behoefte van dat kind. Een echtgenoot, geregistreerd partner of een derde met medegezag, is als onderhoudsplichtig voor de tot zijn of haar gezin behorende kinderen.

Vooralsnog wordt een nieuwe partner met wie slecht wordt samengewoond niet gelijk gesteld met een stiefouder, zo blijkt uit jurisprudentie. Ook voor langdurig samenwonende partners geldt geen onderhoudsplicht.

Elke ouder is onderhoudsplichtig jegens zijn kinderen, dit geldt ook voor stiefouders. En kinderen maar ook stiefkinderen hebben voorrang boven alle andere onderhoudsgerechtigden. Het kan dus zo zijn dat wanneer een onderhoudsplichtige die partneralimentatie betaald hertrouwd met een vrouw met kinderen dit een verlaging van de te betalen partneralimentatie met zich meebrengt.

Onderhoudsgerechtigeden

Anderzijds hebben kinderen geen (wettelijke) voorrang op stiefkinderen als het om alimentatie gaat. Een onderhoudsplichtige moet, volgens de Hoge Raad, in beginsel zijn draagkracht (de mate waarin hij in staat is kinderalimentatie te betalen) gelijk verdelen over alle (stief)kinderen, tenzij bijzondere omstandigheden tot een andere verdeling aanleiding geven. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er een groot verschil is in de behoeften van de kinderen, maar ook de band tussen het kind en de onderhoudsplichtige kan een rol spelen.

Hoe wordt de hoogte van de kinderalimentatie bepaald

De Hoge Raad bepaalde voorts dat bij het berekenen van de te betalen kinderalimentatie moet gekeken worden naar alle kinderen en alle onderhoudsplichtigen. Ook als er slechts tussen enkele van hen een procedure wordt gevoerd.

In grote lijnen moet van elk kind worden bepaald wat zijn behoefte is en wie voor dat specifieke kind onderhoudsplichtig is.

Vervolgens moet van alle onderhoudsplichtigen de draagkracht worden berekend voor het betalen van een bijdrage in de kosten van de opvoeding en verzorging van alle kinderen waarvoor zij onderhoudsplichtig zijn. De behoeften van al deze kinderen afzonderlijk dient ook te worden vastgesteld.

Daarna kan worden bezien hoe ieders draagkracht in verhouding tot de draagkracht van de andere onderhoudsplichtigen per kind verdeeld dient te worden.

Conclusie

Samengestelde gezinnen hebben maatwerk nodig. Voor de berekeningen zoals hierboven uiteengezet is nog geen rekenprogramma beschikbaar waarbij alle relevante gegevens meegenomen kunnen worden. Mocht u vragen hebben over kinderalimentatie, al dan niet in het geval van een samengesteld gezin, neem dan gerust eens contact op. Ook indien u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

Anneloes van Tuijn

TAGS

Ontvang onze gratis juridische tips
Van Zinnicq Bergmann advocaten publiceert regelmatig een gratis e-mail-nieuwsbrief met daarin juridische tips. Wil je als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je nu in!

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.