Navigatie

 

Liever failliet dan het betalen van (partner)alimentatie?

Liever failliet dan het betalen van (partner)alimentatie?

Soms hoor je uitspraken als deze; “Ik laat me nog liever failliet verklaren dan dat ik jou ook maar één cent betaal!” Straffe taal maar de vraag is of het ook gewenst effect heeft.

Wanneer een alimentatieplichtige partij verzoekt om nihilstelling van de alimentatieverplichting in verband met zijn faillissement gaat de rechter er doorgaans inderdaad van uit dat geen draagkracht bestaat is voor het betalen van alimentatie, TENZIJ bijzondere omstandigheden een uitzondering op de regel rechtvaardigen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als iemand zijn eigen faillissement uitlokt, zonder dat daarvoor een goede reden aanwezig is.

De casus

In het kader van de echtscheidingsprocedure werd de man door het Hof veroordeeld partneralimentatie aan de vrouw te betalen. Enkele dagen na die uitspraak heeft de man de rechtbank verzocht zijn faillissement uit te spreken. De vrouw had hij hiervan niet op de hoogte gesteld.

Twee maanden nadat het faillissement van de man werd uitgesproken is de echtscheidingsbeschikking ingeschreven bij de gemeente.

De rechtbank

Vervolgens heeft de man een verzoek bij de rechtbank ingediend om de te betalen partneralimentatie op nihil te stellen in verband met zijn faillietverklaring. De rechtbank wees zijn verzoek toe, immers wanneer een alimentatieplichtige failliet is verklaard en op die grond verzoekt de alimentatie op nihil te stellen, dient de rechter, behoudens bijzondere omstandigheden, ervan uit te gaan dat de alimentatieplichtige niet over voldoende draagkracht beschikt om enige onderhoudsbijdrage te betalen, zo blijkt uit jurisprudentie van de Hoge Raad.

Het hof

De vrouw is tegen de nihilstelling van de alimentatie door de rechtbank in beroep gegaan. Het Hof heeft in deze procedure de beschikking van de rechtbank vernietigd en een andere beslissing genomen.

Door het eigen faillissement uit te lokken veroorzaakt de man, zonder dat daarvoor een objectieve noodzaak aanwezig is, zelf een vermindering van het inkomen en het is een vaste lijn in de rechtspraak dat zo’n inkomensvermindering onder omstandigheden buiten beschouwing gelaten moet worden bij het berekenen van de draagkracht, in ieder geval wanneer het inkomensverlies voor herstel vatbaar is.

Maar ook als herstellen niet (meer) mogelijk is kan het inkomensverlies buiten beschouwing gelaten worden als de onderhoudsplichtige zich uit hoofde van zijn relatie tot de onderhoudsgerechtigde met het oog op diens belangen had moeten onthouden van de gedragingen die tot de inkomensvermindering hebben geleid.

In het geval van onherstelbaar inkomensverlies is de rechter echter wel zeer terughoudend, in beginsel mag geen situatie ontstaan waarbij de onderhoudsplichtige niet meer over voldoende middelen kan beschikken om in de kosten van het eigen bestaan te voorzien.

Het hof beslist in deze zaak dat de man moet doen wat nodig is om alsnog aan zijn verplichtingen jegens de vrouw te voldoen. Het Hof achtte de mogelijkheden tot herstel van het inkomensverlies aanwezig dan wel niet bij voorbaat kansloos.

De man is tegen de uitspraak van het Hof in cassatie bij de Hoge Raad gegaan, echter zijn cassatieberoep is verworpen.

Juridische tip

Het zelf bewerkstelligen van een inkomensverlies kan een alimentatieplichtige duur komen te staan. Het risico is aanwezig dat het werkelijke inkomen weliswaar lager is maar de rechter de alimentatie verplichting niet verlaagt! Mocht u te veel alimentatie betalen omdat uw inkomen is gedaald, neem dan gerust eens contact op om te bekijken wat uw kansen op verlaging of nihilstelling zijn. Uiteraard kunt u ook bij ons terecht wanneer u recht hebt op alimentatie(verhoging).

Wij werken ook op toevoeging.

Anneloes van Tuijn

BLOGARCHIEF

 • juni 2024
 • mei 2024
 • april 2024
 • maart 2024
 • januari 2024
 • november 2023
 • september 2023
 • augustus 2023
 • juli 2023
 • mei 2023
 • april 2023
 • maart 2023
 • februari 2023
 • januari 2023
 • december 2022
 • november 2022
 • oktober 2022
 • september 2022
 • augustus 2022
 • juli 2022
 • juni 2022
 • mei 2022
 • april 2022
 • maart 2022
 • februari 2022
 • januari 2022
 • december 2021
 • november 2021
 • oktober 2021
 • september 2021
 • augustus 2021
 • juli 2021
 • juni 2021
 • mei 2021
 • april 2021
 • maart 2021
 • februari 2021
 • januari 2021
 • december 2020
 • november 2020
 • oktober 2020
 • september 2020
 • augustus 2020
 • juli 2020
 • juni 2020
 • mei 2020
 • april 2020
 • maart 2020
 • februari 2020
 • januari 2020
 • december 2019
 • november 2019
 • oktober 2019
 • september 2019
 • augustus 2019
 • juli 2019
 • december 2018
 • november 2018
 • oktober 2018
 • september 2018
 • augustus 2018
 • februari 2018
 • januari 2018
 • december 2017
 • november 2017
 • oktober 2017
 • september 2017
 • augustus 2017
 • juli 2017
 • juni 2017
 • mei 2017
 • april 2017
 • maart 2017
 • februari 2017
 • januari 2017
 • december 2016
 • november 2016
 • oktober 2016
 • september 2016
 • augustus 2016
 • juli 2016
 • maart 2016
 • december 2015
 • november 2015
 • oktober 2015
 • september 2015
 • juli 2015
 • juni 2015
 • mei 2015
 • april 2015
 • maart 2015
 • februari 2015
 • januari 2015
 • december 2014
 • november 2014
 • oktober 2014
 • augustus 2014
 • juli 2014
 • mei 2014
 • april 2014
 • maart 2014
 • februari 2014
 • januari 2014
 • december 2013
 • november 2013
 • oktober 2013
 • september 2013
 • augustus 2013
 • juli 2013
 • juni 2013
 • mei 2013
 • april 2013
 • maart 2013
 • februari 2013
 • januari 2013
 • december 2012
 • november 2012
 • oktober 2012
 • augustus 2012
 • juli 2012
 • juni 2012
 • mei 2012
 • april 2012
 • maart 2012

 • TAGS

  Ontvang onze gratis juridische tips
  Van Zinnicq Bergmann advocaten publiceert regelmatig een gratis e-mail-nieuwsbrief met daarin juridische tips. Wil je als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je nu in!

  Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.