Navigatie

 

Hoor en wederhoor

Hoor en wederhoor

Een fundamenteel rechtsbeginsel in Nederland en gelukkig in vele landen om ons heen is het beginsel van hoor en wederhoor. Het is een groot goed dat de rechtspraak onafhankelijk is en dat mensen worden gehoord en belanghebbenden hun zegje kunnen doen.

Toch gaat het soms fout. Het onderhavige geval betrof een ontheffing uit het gezag. Kennelijk was de Raad voor de Kinderbescherming c.q. Jeugdzorg van mening dat de moeder niet goed voor haar kind kon zorgen.

In eerste aanleg had de moeder zich fel verzet tegen de ontheffing uit het ouderlijk gezag.

Niettemin had zij de zaak verloren en is zij in beroep gegaan.

Gang van zaken tijdens de mondelinge behandeling in Hoger Beroep

Bij het hoger beroep was enkel tijdens de mondelinge behandeling de Raad voor de Kinderbescherming verschenen.

Vijf van de zes opgeroepenen waren derhalve niet verschenen. Er waren ook oproepingen uitgegaan naar onder meer de moeder en haar advocaat.

Het Hof had uit het dossier opgemaakt, dat wel alle brieven waren verzonden. Op grond daarvan oordeelde het Hof dat de vrouw goed was opgeroepen en omdat zij verder geen verweer voerde, werd de uitspraak van de Rechtbank bekrachtigd en werd de moeder ontheven uit het ouderlijk gezag. De Hoge Raad oordeelde uiteindelijk dat het Hof hier anders had moeten reageren.

Wettelijk kader

Op zich geeft de wet aan dat een oproeping van verzoekers en van in de procedure verschenen belanghebbenden kan geschieden met een gewone brief. Dat was in dit geval ook zo gebeurd. Een aangetekende brief of een deurwaardersexploit is niet nodig.

Gelet echter op het fundamentele belang van het beginsel van hoor en wederhoor waarvan de naleving essentieel is voor een eerlijke en onpartijdige behandeling van de zaak had de rechter echter moeten kijken of er geen feiten en/of omstandigheden waren op grond waarvan redelijkerwijs twijfel zou kunnen bestaan over de vraag of de oproep wellicht niet door de opgeroepenen zou zijn ontvangen.

De rechter had derhalve onderzoek moeten doen naar de ontvangst van de brieven. Zelfs had de rechter desnoods de mondelinge behandeling moeten verplaatsen. Een andere praktische oplossing is natuurlijk dat de rechter gewoon de telefoon pakt en de advocaat van de moeder belt om te vragen waarom zij niet is verschenen. Dit klemde in dit geval eens te meer omdat vijf van de zes opgeroepen partijen niet waren verschenen. Ook van belang in deze zaak was, en dat maakt deze zaak wellicht anders dan andere zaken, dat het gaat om een maatregel die diep in de persoonlijke levenssfeer ingrijpt.

Naar de mening van de Hoge Raad was er gerede twijfel of de oproep wel door de moeder was ontvangen.

Saillant detail in deze zaak is dat de advocaat van de moeder de dag voor de uitspraak, derhalve enkele weken na de mondelinge behandeling gebeld had met de griffie met de vraag wanneer toch eens de mondelinge behandeling zou plaatsvinden. Toch heeft het Hof gewoon uitspraak gedaan. Het had op de weg gelegen om, nu kennelijk de oproeping niet was aangekomen, geen uitspraak te doen en een nieuwe mondelinge behandeling te laten plaatsvinden.

De uitspraak van het Hof is dan ook vernietigd.

Juridische tip

In dit geval was sprake van bijzondere omstandigheden. De aard van de zaak was belangrijk. Er waren veel belanghebbenden, die met uitzondering van de Raad voor de Kinderbescherming niet verschenen waren. Toch is uitspraak gedaan. Het verdient aanbeveling om goed termijnen in de gaten te houden en bij twijfel gewoon contact op te nemen met het gerecht. Normaal gesproken worden termijnen strikt gehanteerd en neemt de rechter geen actieve houding aan om te kijken waarom een bepaalde partij niet is verschenen. In zo’n geval wordt gewoon verstek verleend. Vaak kan alleen een advocaat zich stellen in een procedure en het verdient dan ook aanbeveling tijdig een advocaat in te schakelen.

Marlous Weerts

BLOGARCHIEF

 • juni 2024
 • mei 2024
 • april 2024
 • maart 2024
 • januari 2024
 • november 2023
 • september 2023
 • augustus 2023
 • juli 2023
 • mei 2023
 • april 2023
 • maart 2023
 • februari 2023
 • januari 2023
 • december 2022
 • november 2022
 • oktober 2022
 • september 2022
 • augustus 2022
 • juli 2022
 • juni 2022
 • mei 2022
 • april 2022
 • maart 2022
 • februari 2022
 • januari 2022
 • december 2021
 • november 2021
 • oktober 2021
 • september 2021
 • augustus 2021
 • juli 2021
 • juni 2021
 • mei 2021
 • april 2021
 • maart 2021
 • februari 2021
 • januari 2021
 • december 2020
 • november 2020
 • oktober 2020
 • september 2020
 • augustus 2020
 • juli 2020
 • juni 2020
 • mei 2020
 • april 2020
 • maart 2020
 • februari 2020
 • januari 2020
 • december 2019
 • november 2019
 • oktober 2019
 • september 2019
 • augustus 2019
 • juli 2019
 • december 2018
 • november 2018
 • oktober 2018
 • september 2018
 • augustus 2018
 • februari 2018
 • januari 2018
 • december 2017
 • november 2017
 • oktober 2017
 • september 2017
 • augustus 2017
 • juli 2017
 • juni 2017
 • mei 2017
 • april 2017
 • maart 2017
 • februari 2017
 • januari 2017
 • december 2016
 • november 2016
 • oktober 2016
 • september 2016
 • augustus 2016
 • juli 2016
 • maart 2016
 • december 2015
 • november 2015
 • oktober 2015
 • september 2015
 • juli 2015
 • juni 2015
 • mei 2015
 • april 2015
 • maart 2015
 • februari 2015
 • januari 2015
 • december 2014
 • november 2014
 • oktober 2014
 • augustus 2014
 • juli 2014
 • mei 2014
 • april 2014
 • maart 2014
 • februari 2014
 • januari 2014
 • december 2013
 • november 2013
 • oktober 2013
 • september 2013
 • augustus 2013
 • juli 2013
 • juni 2013
 • mei 2013
 • april 2013
 • maart 2013
 • februari 2013
 • januari 2013
 • december 2012
 • november 2012
 • oktober 2012
 • augustus 2012
 • juli 2012
 • juni 2012
 • mei 2012
 • april 2012
 • maart 2012

 • TAGS

  Ontvang onze gratis juridische tips
  Van Zinnicq Bergmann advocaten publiceert regelmatig een gratis e-mail-nieuwsbrief met daarin juridische tips. Wil je als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je nu in!

  Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.