Navigatie

 

Teambuilding

De vraag is of een werknemer verplicht gesteld kan worden deel te nemen aan een personeelsdag. Ambtenaar X was in dienst getreden in de gemeente Franekerdeel. Om de gemeente beter te leren kennen werd op een vrijdagmiddag een fietstocht door Franekerdeel georganiseerd waarbij het de bedoeling was, dat iedereen in de organisatie daaraan deel nam. Daaraan voorafgaand is via intranet doorgegeven dat het een organisatiebrede activiteit betrof en als werk werd beschouwd. Doel was het vergroten van saamhorigheid en interne samenwerking, zodat het van belang was dat er zoveel mogelijk deelnemers waren.

Nadat X zich niet had aangemeld werd hem gevraagd waarom hij geen deel aan deze fietstocht wilde maken. X gaf aan, dat hij dat zelf niet als werk beschouwde en dat de fietstocht op zijn vrije middag plaats zou vinden. Aan hem is toen nog doorgegeven, dat deelname verplicht was in het kader van personeelsbeleid en dat bij het niet deelnemen een disciplinaire maatregel opgelegd zou kunnen worden.

X liet zich niet vermurwen, maar nadat hij een officiële berisping gekregen had, heeft hij daartegen bezwaar, later beroep en nog later hoger beroep ingesteld. Zijn principiële overwegingen vonden geen gehoor, evenmin als zijn beroep op misbruik van bestuursbevoegdheid. Door de Centrale Raad van Beroep werd uiteindelijk geoordeeld, dat het niet aan de individuele ambtenaar is om te bepalen of zo’n teambuilding dag zinvol is en tot het werk behoort. Wat meewoog was ook, dat via het intranetbericht duidelijk was gemaakt, dat wanneer sprake zou zijn van roostervrije uren ten tijde van de fietstocht, deze uren bij deelname gecompenseerd mochten worden.

X moet uiteindelijk talloze vrijetijdsuren in deze procedures gestoken hebben. De uitspraak van de Centrale Raad vond zo’n 2,5 jaar plaats na de berisping! Of X juridisch door een specialist bijgestaan is in deze procedures kan ik niet uit de uitspraak opmaken. Wat mij betreft is het de taak van een specialist alles op alles te zetten om mensen als X, die vanuit onderbuikgevoelens hun gelijk willen halen, van dit soort procedures af te houden.

Mr J. (Hanneke) van Haarlem

TAGS

Ontvang onze gratis juridische tips
Van Zinnicq Bergmann advocaten publiceert regelmatig een gratis e-mail-nieuwsbrief met daarin juridische tips. Wil je als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je nu in!

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.