Navigatie

 

Levenstestament

Een kind had de rechtbank verzocht om bewind en curatele over zijn moeder (betrokkene). De rechtbank heeft het verzoek afgewezen, mede in het licht van het levenstestament van betrokkene. Daartegen heeft het kind beroep ingesteld. Het hof bevestigt de afwijzing van de rechtbank.

Betrokkene had in haar levenstestament met preambule en in haar handgeschreven en getypte door haar ondertekende verklaringen uitdrukkelijk haar wil bepaald. Dit testament is door betrokkene aangevuld bij akte aanvulling testament. Gezien deze levenstestamenten, opgemaakt bij notariële aktes, en gezien de verklaringen van de huisarts waaruit blijkt dat betrokkene op die momenten geheel compos mentis was, zag het hof geen reden te twijfelen aan de wilsbekwaamheid van rechthebbende ten tijde van het opmaken van het levenstestament en het aanvullende levenstestament. Volgens het hof is dan ook niet gebleken of aannemelijk geworden dat betrokkene ten tijde van het opstellen van het levenstestament niet in staat was haar wil te bepalen of dat betrokkene was beïnvloed of gedwongen om haar levenstestament notarieel vast te laten leggen, zoals het kind stelt.

Hetgeen betrokkene in dit levenstestament en preambule heeft vastgelegd lag volgens het hof ook in lijn met hetgeen betrokkene in eerdere, deels handgeschreven, stukken te kennen heeft gegeven. Er bestond bij het hof dan ook geen twijfel over dat zij die stukken zelf heeft opgesteld en heeft ondertekend.

Het hof verwijst in dit verband ook nog naar de expliciete doelstelling van een levenstestament. Uitgangspunt van het burgerlijk recht is de autonomie van de levenstestateur. Betrokkene heeft geheel autonoom en zelfstandig besloten tot het laten opmaken van een levenstestament. Het levenstestament heeft voorrang boven het instellen van wettelijke beschermingsmaatregelen, nu dit wordt aangemerkt als een “andere passende en minder verstrekkende voorziening waarmee de behartiging van de belangen van betrokkene voldoende kan worden behartigd” in de zin van artikel 1:378 lid 1 BW. Gelet op het levenstestament van betrokkene en de volmachten is er naar het oordeel van het hof geen ruimte voor een ondercuratelestelling of bewind, nu op een andere wijze een passende voorziening is getroffen die de betrokkene zelf heeft gekozen.

Er zijn omstandigheden denkbaar waaronder het, ondanks een levenstestament en volledige volmacht, wel aangewezen is om iemand onder curatele te stellen dan wel een bewind uit te spreken. Dat de onderlinge verhoudingen tussen de kinderen van betrokkene zijn verstoord is onvoldoende grond voor een ondercuratelestelling of het instellen van een bewind.

In het door het hof besliste geval was niet gebleken van onvoldoende zorg door de belanghebbenden (de in het levenstestament aangewezen personen). Het hof zag de door het kind aangehaalde voorbeelden van onvoldoende zorg wat betreft de thuissituatie van betrokkene niet aannemelijk gemaakt en oordeelde dat die voorbeelden moeten worden gezien in het proces van voortgaande dementie en de wens van de moeder zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Ook de door het kind geuite zorgen dat de omstandigheden in het verpleeghuis schrijnend zijn en dat betrokkene daar onvoldoende wordt verzorgd, achtte het hof niet aannemelijk. Het hof oordeelde hierover dat niet gebleken is van zodanig onvoldoende zorg dat in het belang van betrokkene een ondercuratelestelling aangewezen zou zijn.

Waarmede weer duidelijk wordt wat het belang en de werking van een levenstestament zijn en hoe belangrijk het is, dat een levenstestament weloverwogen en deskundig begeleid wordt gemaakt. In casu had de betrokkene kennelijk de voorkeur haar levenseind in de handen van de door haar uitgekozen personen te leggen en die keus niet aan haar kinderen te laten. Welke keus door de rechter is gerespecteerd, ondanks de bezwaren van de kinderen.

Jean van Zinnicq Bergmann

BLOGARCHIEF

 • juli 2024
 • juni 2024
 • mei 2024
 • april 2024
 • maart 2024
 • januari 2024
 • november 2023
 • september 2023
 • augustus 2023
 • juli 2023
 • mei 2023
 • april 2023
 • maart 2023
 • februari 2023
 • januari 2023
 • december 2022
 • november 2022
 • oktober 2022
 • september 2022
 • augustus 2022
 • juli 2022
 • juni 2022
 • mei 2022
 • april 2022
 • maart 2022
 • februari 2022
 • januari 2022
 • december 2021
 • november 2021
 • oktober 2021
 • september 2021
 • augustus 2021
 • juli 2021
 • juni 2021
 • mei 2021
 • april 2021
 • maart 2021
 • februari 2021
 • januari 2021
 • december 2020
 • november 2020
 • oktober 2020
 • september 2020
 • augustus 2020
 • juli 2020
 • juni 2020
 • mei 2020
 • april 2020
 • maart 2020
 • februari 2020
 • januari 2020
 • december 2019
 • november 2019
 • oktober 2019
 • september 2019
 • augustus 2019
 • juli 2019
 • december 2018
 • november 2018
 • oktober 2018
 • september 2018
 • augustus 2018
 • februari 2018
 • januari 2018
 • december 2017
 • november 2017
 • oktober 2017
 • september 2017
 • augustus 2017
 • juli 2017
 • juni 2017
 • mei 2017
 • april 2017
 • maart 2017
 • februari 2017
 • januari 2017
 • december 2016
 • november 2016
 • oktober 2016
 • september 2016
 • augustus 2016
 • juli 2016
 • maart 2016
 • december 2015
 • november 2015
 • oktober 2015
 • september 2015
 • juli 2015
 • juni 2015
 • mei 2015
 • april 2015
 • maart 2015
 • februari 2015
 • januari 2015
 • december 2014
 • november 2014
 • oktober 2014
 • augustus 2014
 • juli 2014
 • mei 2014
 • april 2014
 • maart 2014
 • februari 2014
 • januari 2014
 • december 2013
 • november 2013
 • oktober 2013
 • september 2013
 • augustus 2013
 • juli 2013
 • juni 2013
 • mei 2013
 • april 2013
 • maart 2013
 • februari 2013
 • januari 2013
 • december 2012
 • november 2012
 • oktober 2012
 • augustus 2012
 • juli 2012
 • juni 2012
 • mei 2012
 • april 2012
 • maart 2012

 • TAGS

  Ontvang onze gratis juridische tips
  Van Zinnicq Bergmann advocaten publiceert regelmatig een gratis e-mail-nieuwsbrief met daarin juridische tips. Wil je als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je nu in!

  Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.